Skippa till innehållet

Visa alla Felmeddelanden Meddelanden Artiklar

Arkiv

Byggandet av den nya kopplingsstationen till Borgå centrum börjar

Byggandet av Borgå Elnät Ab:s nya kopplingsstation börjar vecka 20. Stationen byggs på samma ställe där den redan nu rivna byggnaden var tidigare och beräknas vara färdig på hösten 2018.

Den nya kopplingsstationen ersätter den gamla stationen som finns i höghuset bakom Borgå Energis huvudbyggnad. Höghuset kommer att rivas när den nya kopplingsstationen är färdig.

Det är ABB som bygger kopplingsstationen. Byggarbeten utförs måndag till fredag mellan kl. 7.00 – 19.00. Arbeten som förorsakar hårt ljud utförs måndag till fredag mellan kl. 7.00 – 18.00.