Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Artiklar Felmeddelanden

Arkiv

Byggarbeten orsakar störningar i Borgå centrum under sommaren

Grundlig förbättring av gång- och cykelvägen vid Mannerheimgatan orsakar ändringar i rutterna på gång- och cykelvägen

Borgå stad påbörjar arbetet med grundlig förbättring av gång- och cykelvägen norr om Mannerheimgatan i maj 2016. Arbetet planeras påbörjas vecka 20. Arbetet vid Mannerheimgatan fortsätter till slutet av året. Gatuarbeten medför olägenhet och eventuella ändringar i rutterna för fotgängare och cyklister i det område som syns på kartan.

http://kartta.porvoo.fi/link/26jZu

 

Borgå Elnät Ab förnyar samtidigt högspännings- och gatubelysningskablar från 1970-talet i samband med den grundliga förbättringen. Arbetet inleds den 2 maj i västra ändan av Mannerheimgatan. Också gatubelysningen vid Mannerheimgatan förnyas.
Under sommaren förnyar vi också gatubelysningen på Ågatan, på sträckan mellan Mannerheimgatans bro och Skepparegatan.
Vi beklagar de eventuella olägenheter arbeterna medför.

 

Ytterligare informationangående Borgå Elnäts arbeten ger planerare Rasmus Lindqvist, tel. 050 368 5384.