Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

De största saneringsarbetena som utfördes i fjärrvärmenätet under sommaren håller på att färdigställas

Den fjärrvärmelinje som började byggas under våren 2018 till Borgå sjukhus färdigställdes enligt planerna i början av oktober. Det är bara litet ytarbeten som fattas och de görs inom de närmaste dagarna. ”Det gamla fjärrvärmeröret började redan vara i slutet av sin bruksålder och därför förbättrar denna investering vår leveranssäkerhet till sjukhuset” berättar fjärrvärmeplanerare Oskar Tillander, Borgå Energi.

Reparationsarbetena som påbörjades under våren 2018 på Gammelbackavägen, blir också färdiga under oktober månad, vilket i sin tur förbättrar hela fjärrvärmens leveranssäkerhet i området.

Tilläggsuppgifter:

Fjärrvärmeplanerare Oskar Tillander, Borgå Energi Ab
Fjärrvärmeplanerare Max Backman, Borgå Energi Ab