Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Deponigas värmer Borgåbornas hus

Den gas som insamlas från avstjälpningsplatsen används nu för att producera värmeenergi i Borgå Energis fjärrvärmenät. Energin som fås från deponigasen räcker till att värma upp cirka 500 egnahemshus. Rosk’n Roll-avfallshanteringstjänstens nya biogasanläggning invigdes 26.3.2018.

”Vi har låtit bygga en anläggning, där vi med hjälp av modern teknik kan ta till vara värmeenergin i deponigasen i en form som lämpar sig för fjärrvärmenätet”, säger Vesa Heikkonen. Heikkonen är verkställande direktör på Östra Nylands Avfallsservice Ab, som producerar Rosk’n Roll-avfallshanteringstjänsten tillsammans med Rosk’n Roll Oy Ab.

”För Borgå Energi är detta ett utmärkt tillskott till vår gröna energiproduktion”, konstaterar Ari Raunio, chef för värme och produktion på Borgå Energi.

”Projektet är även av betydelse för energiförsörjningen, särskilt under den tidiga våren och senhösten, då det fortfarande är kallt på morgnarna men varmt på dagarna: tillskottet som metanfjärrvärmen medför kan mycket väl räcka till att vi inte behöver starta extra pannor utöver de pannor som används normalt”, resonerar Peter Tallberg, produktionsingenjör på Borgå Energi.

En sista fläkt från avstjälpningsplatsernas tidevarv

Avfallsbolagets mål är inte att erövra nya verksamhetsområden inom energiproduktion. ”Det handlar om att vi sköter konsekvenserna av tidigare avfallshantering på ett förnuftigt sätt. Vi sköter gamla avstjälpningsplatser så att deras miljökonsekvenser blir så små som möjligt”, säger Vesa Heikkonen.

Avfallsbolaget måste samla in deponigas, eftersom metanet som gasen innehåller är en mycket skadlig växthusgas. Deponigas har förädlats till fjärrvärme i Borgå även tidigare, men då fanns det utmaningar i produktionen bland annat gällande mängden gas och en jämn kvalitet. Med ett modernt produktionssätt är det möjligt att bättre hantera gaserna från avstjälpningsplatsen.

Deponeringen av organiskt avfall på avstjälpningsplatser upphörde i början av 2016. Numera utnyttjas redan cirka 97 % av kommunalt avfall (42 % som material och 55 % som energi), och bara cirka 3 % slutdeponeras på avstjälpningsplatsen.

Detta betyder att det i framtiden inte kommer att finnas gas att få från avstjälpningsplatserna. ”Det kommer att finnas gas på nuvarande nivå i cirka tjugo år, därefter i högst tio år i minskande volymer. Dessa är de sista fläktarna av ett samhälle där avfallet hamnade på avstjälpningsplatsen”, påpekar Vesa Heikkonen.

FAKTA: BIOGASANLÄGGNING
-Tillgänglig deponigasvolym: cirka 1,5 miljoner m³
-Fjärrvärmenergi: cirka 5 GWh/år

Mer information:

verkställande direktör Vesa Heikkonen, Östra Nylands Avfallsservice Ab/Rosk’n Roll avfallshanteringstjänster, vesa.heikkonen(a)rosknroll.fi, tfn 020 637 7076

chef Ari Raunio, värme och produktion, Borgå Energi Ab, ari.raunio(a)porvoonenergia.fi, tfn 050 467 6840