Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Elnätsavgifterna stiger 1.8.2017

Borgå Elnät Ab höjer sina elnätsavgifter 1.8.2017. Prishöjningens inverkan på kundens skattebelagda elnätsavgift är cirka 3,6 % och i genomsnitt 6 % på den skattefria avgiften. Förhöjningen beror på investeringarna som krävs för att förbättra kvaliteten på elnätet.

Elmarknadslagen ställer allt hårdare krav på eldistributionssäkerheten. Borgå Elnät Ab svarar på de nya bestämmelserna med att investera i utvecklandet av elnätet. Dessutom har bolagets verksamhetskostnader ökat, vilket till stor del beror på att stamnätsbolaget Fingrid Abp höjde stamnätsavgifterna med 7 % i början av år 2017.

Prisförhöjningen har följande genomsnittliga inverkan i olika kundgrupper:
– 1 €/månad i en höghusbostad med en årlig elförbrukning på ca 2 000 kWh
– 2 €/månad i en egnahems- eller radhusbostad med en årlig elförbrukning på 5 000 kWh
– 3 €/månad i ett hus med eluppvärmning och en årlig elförbrukning på 18 000 kWh.

Elnätsavgifternas prissättning övervakas av Energimyndigheten, vars ramar för en skälig avkastning har beaktats i denna prisförhöjning.

Förhöjningen av elnätsavgifterna inverkar inte på elenergins försäljningspris. Avgiftshöjningens kostnadseffekt för kunden varierar beroende på elanslutning, överföringsprodukt och elförbrukning.

Prisförhöjningen förutsätter inga åtgärder från kundernas sida.