Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Avbrottssituationen efter ovädret

Situationen 16.8 kl. 15

Alla elfel som Kiira-stormen förorsakade på vårt område är nu reparerade.

 

Situationen 15.8 kl. 14

Reparationsarbetena efter stormen fortsätter. Det finns ännu ett antal kunder på vårt område som är utan el, exempelvis i skärgården. Vi strävar till att återställa eltillförseln under dygnets lopp, senast i morgon.

De kunder som ännu är utan el, men som gjort felanmälan per telefon, uppmanas i mån av möjlighet att göra anmälan också via nätet på adressen www.borgaenergi.fi. Felanmälningsblanketten finns nederst nere på framsidan. Felanmälan per telefon har registrerats, men ifyllandet av blanketten på webben försnabbar arbetsledningens jobb.

Kiira-stormen förorsakade mest skada just i Östnyland och i Kymmenedalen. Enligt Borgå Elnät Ab är mängden störningar i elnätet ungefär lika grava som efter julannandagsstormen år 2011, delvis värre.

 

Situationen 14.8 kl. 9.30

Vi har idag börjat reparationen av lågspänningsfelen som veckoslutets åskväder orsakade. Vi strävar till att få alla fel reparerade ännu under dagens lopp. En del av de lågspänningsfel som finns i skärgården repareras under tisdagens lopp.

 

Situationen 13.8 kl. 18.00

För tillfället är ännu dryga 100 kunder utan el. Felreparationerna pågår till sena kvällen och fortsätter igen genast på måndag morgon.

 

Situationen 13.8 kl.7.00

Reparationsarbetena har framskridit bra under natten och för tillfället är cirka 600 kunder utan el. Reparationsarbetena fortsätter hela den här dagen.

Eventuella elfel, träd eller kvistar som hänger på linjerna eller på marken liggande elledningar kan meddelas till vårt felanmälningsnummer 020 690 144.

 

Situationen 12.8 kl.23.30

Våra montörer arbetar hårt och arbetena pågår genom natten. Vi gör vårt bästa för att få el till alla våra kunder så snabbt som möjligt. Cirka 2.300 kunder är ännu utan el.

Om ni märker elledningar som ligger på marken uppmanar vi er att vara ytterst försiktiga. Man skall hålla sig på 20 meters avstånd från dem. Rör under inga omständigheter ledningarna. Anmäl om dessa omedelbart till vårt felanmälningsnummer 020 690 144.

Borgå Energi tackar alla som varit i kontakt med bolaget.

Ifall situationen hålls stabil uppdaterar vi våra hemsidor nästa gång igen på söndag förmiddag.

 

Situationen 12.8 kl.22.00

Elfelen som förorsakats av ovädret åtgärdas som bäst.

Åskvädret som drog över Östnyland förorsakade elavbrott på olika håll på vårt område. Reparationerna pågår. Som mest var 6.800 kunder utan el. Situationen kan följas med i realtid på avbrottskartan. Vårt felanmälningsnummer 020 690 144 fungerar dygnet runt. Man kan också göra felanmälan på våra hemsidor. Vi fortsätter rapportera om situationen på våra hemsidor under kvällens lopp.

 

Situationen 12.8. kl.21.00

Ifall fastighetens belysning beter sig konstigt, t.ex. så att lamporna lyser starkare och svagare, måste man omedelbart bryta strömmen från huvudbrytaren och kontakta vårt felanmälningsnummer 020 690 144. Orsaken kan vara ett nollfel, som kan förorsaka bl.a. eldsvåda eller elstötar.

För att påskynda vårt arbete ber vi dem som märker träd eller kvistar hänga på linjerna meddela oss om detta. Meddelandet kan göras till felanmälningsnumret 020 690 144.

OBSERVERA: Om ni ser elledningar ligga på marken uppmanar vi er att vara ytterst försiktiga. Man får under inga omständigheter röra ledningar utan röjningsarbetet skall överlåtas åt våra montörer.

Vi beklagar de olägenheter som åskvädret förorsakat. Vår personal gör det bästa för att säkert och så snabbt som möjligt få el igen till alla kunder.

 

Situationen 12.8 kl.20.00

Vår avbrottskarta visar situationen på vårt nätområde i realtid. Kartan öppnar du genom att klicka här. Reparationsarbeten kan av säkerhetsskäl påbörjas först när åskvädret har lugnat sig.