Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Fältundersökningar för jordkabelprojekt i Borgåområdet

Pressmeddelande 15.6.2020

Kymmenedalens Elnät Ab
Borgå Elnät Ab

Planeringen av Kymmenedalens Elnät Ab:s och Borgå Elnät Ab:s gemensamma jordkabelbygge fortsätts med fältundersökningar längs den tilltänkta kabelsträckningen. Kymmenedalens Elnät Ab genomför fältundersökningar vecka 26 (22-26.6.2020) på området mellan Borgå elstation och riksväg 7 (Huktis/Skarpens). De rutter, som undersöks, är märkta med röda och blå streckade linjer på vidstående karta. Fältundersökningarna utförs av TLT-Building Oy och dess underleverantörer.

I samband med fältarbetena undersöks det aktuella jordkabelområdet med kartläggning och markradarundersökningar av underjordiska konstruktioner. Samtidigt märks jordkabelsträckningen ut i terrängen. Det kan visa sig nödvändigt att fälla träd längs den planerade fältundersökningslinjen. Skador, som markägare eventuellt förorsakas under undersökningens gång, ersätt genast efter det att fältarbetena avslutas.

För Borgå Elnäts del har det planerade jordkabelprojektet att göra med den 110 kV:s kraftledning, som skall byggas mellan Hornhattula och Sannäs för att förbättra elförsörjningssäkerheten i speciellt centrumområdet i Borgå. För Kymmenedalens Elnäts del är jordkabelprojektet knutet till planeringen av en 110 kV:s kraftledning mellan Borgå och Askola, med vilken elförsörjningssäkerheten förbättras i Askola och Pukkila.

 

Tilläggsuppgifter:

Borgå Elnät Ab, Magnus Nylander
Kymmenedalens Elnät Ab (på svenska), Marcus Gammals
Kymmenedalens Elnät Ab (på finska), Tuomo Hakkarainen