Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Felanmälningsnumret fungerar igen

Läget 14.5.2024 klo 16.00:

Felet har hittats och åtgärdats av serviceleverantören. Felanmälningsnumret fungerar som normalt igen.

Vi beklagar möjliga olägenheter det orsakade våra kunder.

På grund av ett tekniskt fel fungerar Borgå Elnäts felanmälningsnummer inte för tillfället.

Den elektroniska felanmälan fungerar som vanligt. Du hittar våra feltjänster på adressen www.pbe.fi/elnätetsfeltjänster.

Vi meddelar när felanmälningsnumret är i bruk igen. Vi beklagar möjliga olägenheter för våra kunder.