Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Förbrukningsdata för småproduktion syns inte i Online

Från början av 2023 flyttade nettoberäkning av småproduktionen över från nätbolagen till Fingrids Datahub och denna förändring har förorsakat oss problem med datasystemet, vi får inte förbrukningsdatan synlig i Online.

Vår systemleverantör försöker lösa problemet, men under tiden kan man se förbrukningsdatan i datahuben. Man loggar in i datahub med bankkoder, länken nedan.

https://www.fingrid.fi/sv/elmarknaden/datahub2/logga-in-pa-datahub-kundportalen/