Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Från centrum till havets närhet

Text och bilder: Maarit Gabrielsson

 

Nu är det ett faktum! Borgå Energi Ab:s och dotterbolaget Borgå Elnät Ab:s kontorsfunktioner finns under samma tak i Tolkis nära havet.

Drygt etthundra energieffektiva år på Mannerheimgatan 24 är snart ett minne blott.

Borgå Energis verkställande direktör Patrick Wackström presenterade de nya utrymmena för mediarepresentanter på torsdagen.

Han är nöjd att allt finns på samma ställe, produktionen med kraftverken, elnätet och kontorsfunktionerna.

Kontorsbyggnaden består av två olika gamla, hopbyggda huskroppar. Den äldre är från 1950-talet och byggdes ursprungligen som en socialutrymmesbyggnad för Aug. Eklöf Ab:s dåvarande cellulosafabriksanställda. Den nyare kontorsdelen stod färdig år 1983.

Utrymmena är ljusa och rymliga. Från de stora fönstren ser man produktionsområdet.

Sirpa Sjölund, som är ledningens sekreterare, har från sitt arbetsrum utsikt mot det gamla renoverade vattentornet uppe på fabriksområdesbacken. Sjölund berättar att hon har 40 år bakom sig i kontorsbyggnaden på Mannerheimgatan.

-De här nya utrymmena är större och fina, konstaterar hon.

Ekonomi- och förvaltningsdirektör Merja Wilkman är också hon nöjd med utrymmena.

-Själv jobbade jag 33 år på kontoret vid Mannerheimgatan, och hela tiden i ett och samma rum.

-Jag känner ingen saknad. De gamla utrymmena började redan vara oändamålsenliga. Och inte är ju ett energibolags plats i centrum. Det är bra att allt nu finns på samma område. Det räcker att vi har ett servicekontor i centrum.

 

Nu finns Borgå Energi Ab:s och dotterbolaget Borgå Elnät Ab:s kontorsfunktioner i Tolkis.

 

Kontorsbyggnaden består av två, olika gamla hopbyggda huskroppar. Den äldre delen i bakgrunden är tegelmurad och den nyare brädfodrad.

 

Det Borgå Energis verkställande direktör, Patrick Wackström ser när han blickar ut från sitt arbetsrum är något helt annat än utsikten från arbetsrummet vid Mannerheimgatan.

 

Yle Radio Vega Östnylands reporter Mira Bäck intervjuar verkställande direktör Patrick Wackström.

 

Tidningen Östnylands redaktör Jannika Lindén bekantar sig med de nya utrymmena.

 

Ekonomi- och förvaltningsdirektör Merja Wilkman konstaterar att allt har sin tid. Nu är det Tolkis som gäller.

 

Margaret Danielsson, som jobbar med kundrådgivning och fjärrvärmefakturering, bor i Tolkis och har nu bara en tio minuters promenadväg till arbetsplatsen.

 

Löneräknarna Mari Nousiainen (t.v.) och Katja Luotonen hör till den yngre generationen anställda på Borgå Energi. De gillar de ljusa utrymmena och är nöjda med att alla funktioner nu finns på samma ställe.

 

Borgå Elnäts driftchef Mikael Hämäläinen jobbar i kontrollrummet, därifrån man har kontroll över elnätet och hur det fungerar.

 

Nätplanerare Rasmus Lindqvist på Borgå Elnät visar upp en arbetsrock, som torde vara närmare 50 år gammal.

 

I inredningen har man kombinerat nya och gamla material.

 

Från sitt arbetsrum ser ledningens sekreterare Sirpa Sjölund det gamla, iståndsatta vattentornet uppe på fabriksområdesbacken.

 

I klubbhuset från Aug. Eklöf Ab:s tid verkar i dag en lunchrestaurang.