Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Granskning av luftledningar med helikopter

Borgå Elnät Ab flyggranskar 20 kV luftledningar under tiden 18.4–19.4. Granskningarna görs med helikopter. Syftet med granskningarna är att leta efter fallna träd eller grenar som möjligtvis hänger över linjen.

Områdena där luftgranskningarna görs syns på den bifogade kartan.

Kartta Porvoon alueesta.