Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Hårda vinden fällt träd

Den hårda och byiga vinden har fällt träd och förorsakat avbrott i elnätet i Borgå och Pernå skärgård.

På Granö och Byö utanför Sarvsalö har felen reparerats hela dagen och den hårda vinden har försvårat arbetet.

Felet på Kabböle har avskurits till Kärpnäs, där reparationerna pågår ännu några timmar. Också där försvårar vinden samt mängden avbrutna träd reparationsarbetet.

Bilden från Sarvsalö 3.1.2020.