Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Läckaget i fjärrvärmenätet reparerat

Situationen kl.19

Fjärrvärmenätets rörläckage i Borgå är reparerat och distributionen fungerar igen normalt.

*

Situationen kl. 12:10

Fjärrvärmeläckan på Verkstadsvägen i Borgå har lokaliserats. Området är avspärrat för reparationsarbeten.

*

Det har uppstått en läcka i fjärrvärmenätet i Borgå på området kring Industrivägen. Värmetillförseln till ett antal industrifastigheter samt till bostäder på samma område har brutits. Läckan har minskat på trycket i fjärrvärmenätet och det kan märkas som störningar i värmetillförseln också på andra håll i staden.

Vi informerar mera under dagens lopp.

Distributionssituationen kan följas här.