Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Mottagande av felanmälningar som skickas till Borgå Elnät flyttas till Nesenta Oy den 3.4.2019

Nesenta Oy tar emot de felanmälningar som skickas till Borgå Elnät från och med idag, onsdagen den 3.4.2019. Telefonnumret till feltjänsten är samma som tidigare, tel. 020 690 144.

Felanmälan kan också göras på våra hemsidor www.porvoonenergia.fi. Vänligen kontrollera situationen för eldistributionen på vår hemsidas karttjänst innan du gör en felanmälan.

Det år 2002 grundade bolaget Nesenta producerar kontaktväxeltjänster och har specialiserat sig på innovativ informationshantering som kräver mycket resurser. Nesentas personal har ett starkt kunnande inom energibranschen. Betjäningsspråken är också i fortsättningen finska, svenska och engelska.

 

Tilläggsuppgifter:

Magnus Nylander, verkställande direktör, Borgå Elnät Ab, tel. 040 768 2368
Tomas Nordström, kundrelationschef, Borgå Elnät Ab, tel. 0400 154 111