Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Artiklar Felmeddelanden

Arkiv

Ny elektronisk tjänst för fjärrvärmekunderna

Borgå Energi förnyar sitt kundbetjäningssystem i samarbete med Solteq Abp .”Fjärrvärmekunderna är först i tur att ta i bruk det nya systemet, då den nya tjänsten öppnas torsdagen den 13.6.2019 på vår hemsida www.borganergi.fi”, berättar miljö- och utvecklingschef Jukka Rouhiainen.

I och med att det nya kundbetjäningssystemet tas i bruk flyttas också fjärrvärmefakturornas förmedling, betalningsrådgivning, säljreskontra samt indrivning till Ropo Capital Oy. ”Speciellt de som ännu betalar med traditionell pappersfaktura eller de företag som har nätfaktura i bruk, bör observera att förutom utseendet på fakturorna ändrar också betalningsuppgifterana” konstaterar Alexander Lökfors, faktureringschef på Borgå Energi.

I fortsättningen svarar Ropo Capitals kundtjänst på frågor som rör betalningen av fakturor. På frågor som gäller innehållet i fakturan och avtalsärenden svarar ännu Borgå Energis egen kundbetjäning. De fjärrvärmefakturor för maj månad som postas idag syns inte i den gamla elektroniska tjänsten under tiden 3.-12.6.2019, då uppgifterna flyttas till den nya tjänsten.

 

TILLÄGGSUPPGIFTER:

Jukka Rouhiainen, miljö- och utvecklingschef, Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab
/ frågor gällande kundbetjäningssystemet


Merja Wilkman
, direktör, ekonomi och administration, Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab
/ frågor gällande fakturering och betalning av fakturor