Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Ny pannanläggning planeras i Tolkis

Borgå Energi Ab förbereder anskaffningen av en ny fjärrvärmeanläggning. I totalinvesteringen på ca 45 miljoner euro ingår utöver biopannanläggningen värmepumpar och en värmeackumulator. Investeringen kan sannolikt börja förverkligas om några år.

Den nya pannanläggningen skall enligt planerna byggas intill det nuvarande år 1979 byggda, och år 2002 uppdaterade gamla fjärrvärmekraftverket. Det närmar sig slutet på sin livscykel och kommer i sinom tid att rivas när den nya anläggningen blivit färdig.

Det gamla värmekraftverket producerar ungefär 30 procent av den fjärrvärme som Borgå Energi säljer. Det används som reserv då det krävs tilläggskapacitet eller då det är servicestopp i det bredvidliggande år 2013 ibruktagna nya biovärmekraftverket.

-Den planerade nya anläggningen kommer liksom den gamla att fungera som reservanläggning och i likhet med den använda flis som bränsle, berättar miljö- och utvecklingschef Jukka Rouhianen. Dess effekt blir aningen mindre och till åtskillnad från den gamla anläggningen kommer den nya inte att producera el utan enbart fjärrvärme.

Den mindre effekten kompenseras med värmepumpar och en värmeackumulator. Värmepumparna, som placeras i närheten av pannanläggningen, kommer att utnyttja värmen i returvattnet i fjärrvärmenätet.

Värmeackumulatorn skall enligt planerna placeras i anslutning till något av Borgå Energis toppvärmeverk i innerstaden i Borgå. Ackumulatorn är en cistern, som rymmer 10 000 kubikmeter vatten. I vattnet lagras fjärrvärme producerad på annat håll för senare användning. Ackumulatorns effekt motsvarar i stort sett den nya pannanläggningens effekt.

-Cisternen byggs ovan jord med en höjd på ca 30 meter, berättar Jukka Rouhiainen.

Själva pannprojektet befinner sig nu i det skedet att Borgå Energi i den officiella tjänsten för meddelanden om offentlig upphandling i Finland framställt en informationsbegäran och en invitation till dialog, med vars hjälp marknaden kartläggs och upphandling förbereds.

 

Tilläggsuppgifter:

Jukka Rouhiainen, miljö- och utvecklingschef

Ari Raunio, värme- och produktionschef