Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Patrick Wackström energiråd

Republikens president Sauli Niinistö har den 17 maj på Borgå Energi Ab:s och Borgå stads gemensamma anhållan förlänat Borgå Energi Ab:s verkställande direktör Patrick Wackström hederstiteln energiråd.

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse, som beviljas en medborgare för det arbete personen utfört till förmån för samhället.

I anhållan till presidenten konstateras det att Patrick Wackström är en ansedd och framstående sakkunnig i energibranschen både på det lokala, nationella och internationella planet. Det hänvisas till att han varit verkställande direktör i det av Borgå stad ägda Borgå Energi Aktiebolaget sedan år 2006 och att han före det innehade posten som verkställande direktör i Borgå Energi Ab:s dotterbolag Borgånejdens El Ab från år 1996. Under denna tid har han skaffat sig en heltäckande syn på energisektorn.

Det nämns vidare att Patrick Wackström har stora meriter också från styrelseuppdrag i olika energiföretag både i hemlandet och i Norden. Med hjälp av de nätverk han den vägen skaffat sig har han kunnat påverka många energibolags ekologiska energilösningar.

Bland Patrick Wackströms meriter nämns också hans medlemskap i Finlands näringsliv EK:s representantskap och styrelsemedlemskap i Finsk Energiindustri r.f. samt medlemskap i europeiska Eurelectric Reetail Customer Committe som Finsk Energiindustri r.f.:s representant, ett uppdrag där han medverkat till att Finlands röst i EU-ländernas krets blivit hörd.

Avslutningsvis konstateras att Patrick Wackström haft en viktig roll när Borgå Energi Ab börjat producera Finlands grönaste fjärrvärme och utvecklat cirkulärekonomiska energilösningar.

Det finns drygt hundra hederstitlar. De högsta titlarna är statsråd och bergsråd. I följande grupp finns utöver minister bland annat riksdagsråd, kommerseråd och energiråd.

 

Tilläggsuppgifter:

Johan Söderberg, styrelseordförande, Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab