Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Patrick Wackström vald till Finsk Energiindustris styrelse

Finsk Energiindustri rf:s förbundsmöte har valt Patrick Wackström, verkställande direktör för Borgå Energi, till styrelsen för år 2017. Wackströms mandatperiod börjar direkt. Finsk Energiindustri rf är en närings- och arbetsmarknadspolitisk intresseorganisation för energisektorn. Den representerar företag som producerar, anskaffar, distribuerar och säljer el, fjärrvärme och fjärravkylning samt service som hör därtill.