Skippa till innehållet

Visa alla Felmeddelanden Meddelanden Artiklar

Arkiv

Snart går startskottet för nya biovärmecentralen i Lovisa

Borgå Energis nya biovärmeanläggning börjar testköras idag. Då de sista finjusteringarna är gjorda matas den ekologiska fjärrvärmen av lokalt träflis som nybygget ska producera in i Lovisas fjärrvärmenät. Anläggningen har en effekt på 10 megawatt, vilket motsvarar uppvärmningsbehovet av hela 3000 egnahemshus.

Den nya biovärmeanläggningen ligger intill den gamla på Entreprenörsvägen i Lovisa. Den nya kommer att drivas året runt då den gamla, som stod klar år 2005, kommer att användas exempelvis då det behövs extra kapacitet under vinterns köldknäppar.

– Den gamla anläggningen på sju megawatt svarade inte längre på traktens ökade fjärrvärmebehov. Nu är kapaciteten tryggad i ungefär 20 år, säger utvecklingschef Jukka Rouhiainen på Borgå Energi.

Testperioden räcker några veckor och då ska den nymurade pannan torkas med hjälp av lövträdsflis, som inte formar tjära vid uppbränning. Samtidigt dubbelgranskas alla tekniska installationer. Efter det kan anläggningen producera värme av nästan vilken sorts skogsavfall som helst. För att undvika onödiga utsläpp transporteras träbränslet till anläggningen från en radie på ungefär 30 kilometer.

Borgå Energi har nu sex produktionsanläggningar som utnyttjar biobränslen. Tolkis biokraftverk är den största med en femfaldig kapacitet jämfört med Lovisa. Borgå Energi ser biokraft som en betydande framtida energikälla.