Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Vi erbjuder möjlighet att byta till ett nytt tidsbundet avtal

Vi har gjort beslut om att hjälpa våra konsumenter som sitter fast med de allra dyraste elavtalen genom att delta i kostnaderna. Vi erbjuder en möjlighet att ändra det nuvarande tidsbundna avtalet, förutsatt att man ingår ett nytt tidsbundet två-årigt avtal till dagens pris + 2,66 cent/kWh (moms 10%). Vårt erbjudande om att byta till ett nytt två-årigt avtal är i kraft till utgången av maj 2023.

På grund av energikrisen var hösten 2022 på energimarknaden exceptionell och utmanande.

Marknadspriserna på el gick kraftigt upp, varför priserna i de tidsbundna avtal som då ingicks ligger rejält över dagens marknadspriser.

Uppdatering av kontraktet till exempelvis ett nytt tidsbundet Klimatsmart 24 månaders avtal för allmän el kostar nu 12,3 cent/kWh + 2,66 cent/kWh. Dessa priser innehåller moms 10%, då momsen igen ändras tillbaka till 24% den 1.5.2023 ändrar prisen i motsvarande grad.

Du kan lätt kolla priset på våra tidsbundna avtal på vår hemsida: www.pbe.fi/prislistor

 

Så här ändrar man till ett nytt avtal:

Skicka oss ett meddelande, ange ditt namn, avtalsnummer samt telefonnummer antingen

genom att logga in på vår Online-tjänst www.pbe.fi/pbeonline (ta kontakt) eller

per e-post till adressen asiakaspalvelu@pbe.fi

 

Du kan också ringa vår kundtjänst tel. 019 661 4230, men vi föredrar ett skriftligt meddelande, då köerna till kundtjänsten stundvis är långa.

 

 

Ytterligare information:

Maria Käki, kundrelationschef, Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab