Skippa till innehållet

Visa alla Felmeddelanden Meddelanden Artiklar

Arkiv

Vi förbereder oss för den kommande snöstormen

Enligt väderprognosen närmar sig en kraftig snöfall Borgånejden. Vi höjer på reparations- och felanmälningsberedskapen för möjliga störningar i eldistributionen genom att kalla in extra personal, för att åtgärda eventuella avbrott.

Situationen kan följas upp via Feltjänsten på vår hemsida www.pbe.fi/elnatetsfeltjanster.

På avbrottskartan ser du de aktuella avbrotten i eldistributionen: www.pbe.fi/avbrottskarta.