Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Vi samlar in kundrespons

Vi har tagit i bruk en kundnöjdhetsförfrågan i realtid (NPS). Med hjälp av den kan vi bättre mäta verksamheten i vår kundtjänst samt göra förbättringar i vår service.

Då man varit i kontakt med vår kundtjänst skickas en kundnöjdhetsförfrågan endera per sms eller e-post, beroende på hur man varit i kontakt med oss. Kunden får enbart en förfrågan under en vecka, även då kunden varit i kontakt med oss flera gånger under samma dag eller vecka. Via förfrågan kan kunden också skicka oss fritt formulerad kundrespons.

Kundrespons kan också ges åt oss via våra hemsidor. Blanketten för kundrespons hittas på adressen porvoonenergia.fi/sv/feedback/