Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Vilseledande telefonförsäljning av el i Borgå Energis namn

Oroliga kunder har kontaktat oss gällande telefonförsäljning av el i Borgå Energis namn.

Kunden får den uppfattningen att personen som ringer gör det på Borgå Energi vägnar. På Borgå Energi poängterar man att man för tillfället inte har samarbete, angående telefonförsäljning, med utomstående aktörer. Borgå Energis telefonförsäljning görs från företagets egna telefonnumror och på kontorstid kl. 8 – 16.

Om kunden upplever att han i misstag gjort ett elavtal på grund av vilseledande försäljning och att försäljningssituationen varit oklar, rekommenderar vi att ni kontaktar vår kundbetjäning, vardagar kl. 8.00 – 16.00 tel. (019) 661 4230.