Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Virkesdrivning på kantzoner

På uppdrag av Borgå Elnät Ab röjs kantzonerna kring 110 kilovolts (kV) kraftledningarna Stadshagen – Vårberga och Sannäs – Grännäs. Målet är ställt vid att inleda avverkningarbetet i juli 2017 och att arbetet ska vara slutfört före utgången av mars 2018.

Vi avverkar trädbeståndet från kantzonerna (10 meter på båda sidor) samt eventuella alltför höga träd utanför kantzonen. Vid behov utför vi också manuell förröjning av kantzonen för att underlätta den maskinella drivningen på kantzonen. Enskilda träd på specialobjekt (tomter, åkerkanter, skyddsområden) kan också fällas manuellt.