Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Virkesdrivning på kantzoner mellan Sannäs och Grännäs

Borgå Elnät Ab röjer kantzonerna kring kraftledningen på 110 kilovolt mellan Sannäs och Grännäs. Avverkningarbetet inleds sista veckan i september och arbetet beräknas vara slutfört före utgången av mars 2018. Arbetet görs i samarbete med markägarna.

Trädbeståndet i kraftledningsområden behandlas regelbundet för att förbättra eldistributionssäkerheten. Röjningen minskar också på elavbrotten.

Tidigare har man fällt enstaka träd från ledningsgator och kantzoner för att säkra eldistributionen. I sådana fall är det ändå besvärligt att få försäljningsinkomster för virket och elleveranssäkerheten förbättras endast på kort sikt.

Nu avverkas trädbeståndet i kantzonerna mellan Sannäs och Grännäs 10 meter på båda sidor av kraftledningen. Eventuella alltför höga träd utanför kantzonen fälls också. Samtidigt utför vi en röjning av ledningsområdet.

Vid behov utför vi också manuell förröjning av kantzonen för att underlätta maskinell drivning. Enskilda träd på tomter, åkerkanter och skyddsområden kan också fällas manuellt.