Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Virkesdrivning på kantzoner

På uppdrag av Porvoon Alueverkko Oy röjs kantzonerna kring 110 kV:s kraftledningen på sträckan Borgå-Tolkis (Hattula – Sköldvik). Avverkningarbetet inleds måndagen den 27.3. och målet är att arbetet ska vara slutfört före utgången av juni 2017.

Porvoon Alueverkko Oy har rätt och i elmarknadslagen reglerad skyldighet att hålla kraftledningarna störningsfria och i sådant skick som elsäkerheten förutsätter. Ett viktigt led i detta arbete är regelbunden behandling av trädbestånd på ledningsområdet och i kantzonen. Syftet är att satsa på eldistributionssäkerheten i förebyggande syfte. Behandlingarna tryggar störningsfri eldistribution och elavbrotten blir färre.