Skippa till innehållet

Alternativa avtal för olika behov

Elanvändarna har många alternativ när det gäller val av elavtal och valbara elavtalsprodukter till dem. Konsumenten kan välja till exempel ett tidsbundet eller tillsvidareavtal och en allmän el- eller tidselprodukt. Vilken som passar vem bäst, beror på många saker.

Vill du dra nytta av prisfluktuationer eller föredrar du stabilitet? Är ditt hem eluppvärmt eller har du fjärrvärme? Har du möjlighet att dra nytta av nattel? Hur viktigt är ett ekologiskt elproduktionssätt för dig? Svaren på dessa frågor kan hjälpa dig att hitta den bästa elavtalstypen och -produkten just för dig.

Tidselprodukt

För en elanvändare, som har möjlighet att schemalägga elförbrukningstoppar till nattetid, kan en tidselprodukt, där elpriset bestämts separat för dag- och nattetid, vara lämplig. Tidselen är populär till exempel i eluppvärmda egnahemshus, där man förutom värmelagrande uppvärmning till exempel kan ställa in en varmvattenberedare för uppvärmning av bruksvatten under de billigare natteltimmarna.

Tidsbundet elavtal

För dem, som värdesätter stabilitet och förutsägbarhet, kan den bästa typen av avtal vara ett tidsbundet elavtal. I ett tidsbundet avtal är priserna och övriga avtalsvillkor de samma under hela avtalsperioden, vanligtvis 12 eller 24 månader, och fluktuationer i marknadspriset på el medför inga överraskningar – på gott och ont. Om marknadspriset sjunker avsevärt under avtalets löptid kan det fasta priset vara irriterande, men å andra sidan, i situationer där marknadspriset stiger kraftigt, kan valet visa sig vara mycket lönsamt.

Tillsvidareavtal

De som väljer ett tillsvidareavtal drar nytta av flexibiliteten i avtalstypen. Om man vill kan man alltid ändra avtalet till ett annat inom uppsägningstiden, till exempel om tidsbundna avtal erbjuds till ett lågt pris eller om elbolaget lanserar nya elprodukter, som passar en bättre. I avtal som gäller tills vidare kan elpriset variera – elbolagen har rätt att ändra de priser som gäller tills vidare, genom att meddela ändringarna en månad innan de träder i kraft.

Börselavtal

Om du är intresserad av att följa med elpriset och dra nytta av låga marknadspriser, kan ett tills vidare gällande börselavtal, som följer marknadspriserna, vara ett bra val. På elbörsen NordPool ändras spot-priset på el varje timme och variationen mellan timmarna kan vara stor. Genom att följa prisprognoserna kan man styra elanvändningen till lågkostnadstimmar och därmed uppnå besparingar i energikostnaderna.

Ekovärden som kriterier

Ekovärden kan också vara det viktigaste kriteriet vid valet av elprodukt. De som betonar miljövärden väljer ett elbolag som säljer produkter, vilka bevisligen är hållbart producerade.

All el Borgå Energi säljer är kolneutral och utsläppsfri. Vi producerar och säljer EKOenergi som certifieras av Finlands naturskyddsförbund. Det betyder att vår elproduktion uppfyller dom mest strikta internationella miljökrav.

_ _ _

Text: Nita Torni
Artikeln i original publicerades i Borgå Energis kundtidning 1/2023.