Skippa till innehållet

På Borgå Energis projektkarta kan du snabbt kolla hur och var elnätet utvecklas

Borgå Energi har publicerat en projektkarta på sin hemsida. På kartan kan du snabbt kolla var på Borgå Energis serviceområde förbättring av elnätet och utvecklingsarbete pågår. Arbetet syftar till att förbättra leveranssäkerheten i eldistributionen och utveckla nätet på ett målinriktat sätt.

Utveckling och utbyggnad av elnätet är en viktig del av Borgå Energis elnätoperationer. Att berätta om olika utvecklingsprojekt är nu möjligt med nya verktyg, och en viktig del av kundcentrerad kommunikation.

Av Borgå Energis projektkarta framgår exempelvis linjeröjningsarbeten, vilket betyder gallring av träd i närheten av luftledningar. Linjeröjningsarbeten förebygger skador som kan förorsakas till exempel av stormar och snö. Kartan kan också användas till att se närmare på arbetet med jordkablar, status för nätutbyggnad och olika underhålls- och mätningsprojekt. Påkartan kan man enkelt välja projekttyp eller projekt och se, till exempel, respektive budget, tidtabell och kontaktperson. Bekvämt, inte sant!

Bekanta dig med projektkartan! Pbe.fi/projektkarta

De flesta av Borgå Energis utvecklingsprojekt av elnätet, fokuserar på att ersätta luftledningar med jordkablar, vilket är det mest effektiva sättet att förhindra strömavbrott på grund av väderfenomen. Målet är att jordkabelandelen i elnätet ska vara 60 % fram till år 2028.