Skippa till innehållet

Från sommarsäsong till vintertid

Dags att förbereda sommarstugan inför vintern: kolla vad du ska göra med din elmätare!

Att tillbringa tid på sommarstugan är ett av finländarnas favoritintressen, och nuförtiden används många stugor året runt. Om besöken till stugan blir mindre frekventa eller pausar helt för vintersäsongen är det dock en bra idé att förbereda stugan för det vintriga vädret i god tid innan första frosten sparkar in. Vinterförberedelserna är trevliga rutiner som avslutar sommar-höstsäsongen.

Erfarna stugägare vet vad det innebär att förbereda sin stuga för kallare väder. För de som är nyare i hobbyn, kan det vara bra att bekanta sig med olika tips och instruktioner för hur säkerställa ekonomisk förbrukning av el och hur förhindra, till exempel, skador under den kalla årstiden.

Kolla och justera vatten och värme

Om stugan ska användas under vintern och hållas uppvärmd under hela säsongen, är det bra, att justera temperaturen innan vädret kallnar. En lämplig bastemperatur ligger mellan 5-15 grader. Om det finns rinnande vatten i stugan, töm rören – om möjligt – och ta pumpen inomhus.

Om stugan inte är byggd för vinterbruk finns det inget behov av att upprätthålla en hög bastemperatur under vintersäsongen. För att förhindra fuktkondensering bör stugan dock hållas 3 till 5 grader varmare än utetemperaturen med termostater. Ett solpanelstyrt värmesystem som inte behöver anslutas till elnätet är också lämpligt för sådana ändamål.

Fördelar med moderna elektriska system

Nuförtiden är det möjligt att skaffa fjärrstyrda uppvärmningssystem, som inte bara kan öka bekvämligheten att använda stugan året runt utan också dess energieffektivitet. Med fjärrstyrningen kan man till exempel sätta på värmen innan man reser till stugan, så att stugan är bekvämt varm då man anländer. Mindre el används eftersom stugan värms upp under en längre tid.

Om du har en fjärravläst elmätare är det värt att stänga av stugans el från mätaren istället för huvudbrytaren. Informationen om att elförbrukningen upphört, kommer fram till nätbolaget och du faktureras endast för faktisk förbrukning, inte baserat på en uppskattning. Om elen stängs från huvudbrytaren måste uppskattningar skickas, eftersom anslutningen till mätaren och därmed till förbrukningsdata går förlorad. När mätaren förblir i kontakt med nätbolaget får bolaget också information om eventuella fel.

Det är värt att övervaka stugans elförbrukning från förbrukningsrapporterna som är tillgängliga på elbolaget. Om det förekommer avvikelser i förbrukningen, kan eventuella problem hanteras effektivt så snart de upptäckts, inte bara när våren kommer och en mer aktiv användning av stugan börjar igen.

Vad annat bör man komma ihåg om stugan används glest under vintersäsongen

Om du tar en längre paus i användningen av stugan, töm kylskåpet, tvätta och torka det, och lämna det öppet. Om stugan har en frys som du vill hålla igång under vintersäsongen kan det vara värt att skaffa en enhet med två kompressorer. Detta gör att frysen kan vara på även när kylskåpet är avstängt.

Det är bra att tvätta sängkläder, filtar och kuddar och lämna dem på en väl ventilerad plats efter grundlig torkning.

Gå igenom skafferiet och köksskåpen och kasta bort mat som blir gammalt under vintersäsongen. Redan nu kan du påbörja en inköpslista för nästa säsong!

Kolla även stugans ventilation: stugan får inte vara för lufttät, annars kan fukt kondenseras inuti. Lämna mellandörrarna öppna så att luften cirkulerar jämnare.

Stugans säkerhet kan ökas med övervakningssystem, stugvaktstjänster och egna inspektionsbesök.

Borgå Energis gröna el är ett klokt klimatval och
ett naturligt val också för din stuga!

Läs mer om fjärravlästa elmätare:
https://pbe.fi/sv/elnat/fjarravlasta-elmatare/