Skippa till innehållet

Tips för vinterförberedelser

Du kan spara el även på sommarstugan!

När hösten kommer, flyttar vi till säsongen med svalare väder också i sommarstugor. Stugor som användas på olika sätt under vintersäsongen behöver varierande skötsel. För att optimera elförbrukningen bör vissa saker kontrolleras och vissa underhåll relaterad till elanvändningen utföras.

Om du använder stugan under vintersäsongen

Om stugan ska användas under vintern och hållas uppvärmd året runt, är det bra att justera temperaturen innan vädret kallnar. En lämplig bastemperatur ligger mellan 5-15 grader. I stugan är det värt att kontrollera tätheten i fönster och dörrar samt besikta andra strukturella saker som kan påverka värmeförlusten. Observera dock att stugan inte får vara för lufttät, annars kan fukt kondenseras inuti.

Med fjärrstyrda uppvärmningssystem kan man öka bekvämligheten att använda stugan samt stugans energieffektivitet. Med fjärrstyrningen kan man till exempel sätta på värmen innan man reser till stugan, så att stugan är bekvämt varm då man anländer. Mindre el används då stugan värms upp under en längre tid. När du ska tillbaka till stan är det bra att justera värmen till en lägre inställning igen.

I Online-tjänsten kan du enkelt övervaka din elförbrukning!

Stugans elförbrukning kan minskas under vintersäsongen genom att använda andra uppvärmningsmetoder vid sidan av elvärme. Med olika hybridlösningar, till exempel genom att använda en eldstad eller en luftvärmepump, kan man spara på mängden köpt energi och överföringsavgifter. Moderna eldstäder som eldas med ved avger värme effektivt. Genom att använda torr och högkvalitativ ved säkerställer du också att förbränningen ger så få skadliga partikelutsläpp som möjligt.

Det är värt att övervaka stugans elförbrukning från förbrukningsrapporterna som är tillgängliga hos elbolaget. Om det förekommer avvikelser i förbrukningen, kan eventuella problem hanteras effektivt så snart de upptäckts, inte bara när våren kommer och en mer aktiv användning av stugan börjar igen.

Om stugan inte används under vintersäsongen

Om stugan inte är byggd för vinterbruk finns det inget behov av att upprätthålla en hög bastemperatur under vintersäsongen. För att förhindra fuktkondensering bör stugan dock hållas 3 till 5 grader varmare än utetemperaturen med termostater. Ett solpanelstyrt värmesystem som inte behöver anslutas till elnätet är också lämpligt för sådana ändamål. Lämna mellandörrarna öppna så att luften cirkulerar jämnare.

Kom ihåg elmätaren!

Om du har en fjärravläst elmätare är det värt att stänga av stugans el från mätaren i stället för huvudbrytaren. Informationen om att elförbrukningen upphört kommer fram till nätbolaget och du faktureras endast för faktisk förbrukning. Om elen stängs från huvudbrytaren måste uppskattningar skickas, eftersom anslutningen till mätaren och därmed till förbrukningsdata går förlorad. När mätaren förblir i kontakt med nätbolaget får bolaget också information om eventuella fel.