Skippa till innehållet

Elstationsinvesteringar för ca 8 miljoner euro

Borgå Elnät gör under förloppet av några år miljoninvesteringar i två elstationer, den nybyggda stationen på Hattulastranden och stationssaneringen i Vårberga.

Färdigt på Hattulastranden

Hattulastrandens nya elstation togs i bruk i augusti 2023. Borgå Elnäts investering på ca 5 miljoner euro består av två byggnader, den ena för nya huvudtransformatorer och den andra för ett nytt ställverk.

“Behovet att uppdatera tekniken i den gamla stationen från 1970-talet var stort. Att det blivit svårare att få komponenter inverkade också på investeringsbeslutet”, förklarar Borgå Elnäts driftchef Mikael Hämäläinen.

De nya huvudtransformatorerna beställdes redan år 2020 från en fabrik i Kroatien, där de efter att ha byggts färdiga år 2021 hölls i lager i omkring ett och ett halvt år innan de levererades och installerades i Borgå.

I det nya ställverket finns det flera ledningsutgångar än i det gamla och dessutom nu några i reserv för framtida behov.

Enligt Hämäläinen kommer den gamla, privatägda elstationsbyggnaden att stå kvar. Borgå Elnät har varit hyresgäst i byggnaden och river under vinterns lopp bort det gamla ställverket ur den.

Tidsmässigt utmanande sanera Vårbergastationen

I Vårberga har den tekniska saneringen av Borgå Elnäts elstation inletts i och med entreprenören Elegrid Ab:s beställning av komponenter med lång leveranstid, vilka behövs för projektet, som beräknas kosta ca 3 miljoner euro.

“Rivnings- och byggnadsarbetena påbörjas i mars-april. Meningen är att allt skall vara färdigt i september-oktober”, berättar Borgå Elnäts driftchef Mikael Hämäläinen.

“Själva elstationsbyggnaden i tegel rör vi inte, den har ännu livslängd kvar. Saneringstiden kommer att bli utmanande eftersom vi då tvingas att ersätta stationens ledingsutgångar med hjälp av stationerna i Ölstens och på Hattulastranden.”

Stationen i Vårberga är enligt Hämäläinen i lika skriande behov av en teknisk uppdatering som Hattulastrandens station var.

“Tekniken är även i Vårberga från 1970- och 1980-talet. Det behövs också mera ledningsutgångar, för den elpanna som skall byggas på Gnistvägen och för det växande laddningsbehovet för elbilar. Utan saneringen skulle det vara omöjligt att förverkliga.”

Text: Rolf Gabrielsson
Bilder: Porvoon Sähköverkko, Niko Laurila

Artikeln i original publicerades i Borgå Energis kundtidning 2/2023 .