Skippa till innehållet

En verkställande direktör som litar på sina underordnade

Borgå Energis nya verkställande direktör Måns Holmberg är ett mångårigt energibolagsproffs. Måns, som tycker om motionsidrott och matlagning och som också något av en slump kom in i energibranschen, vill vara en öppen chef, som litar på sina underordnade.

Måns Holmberg kom i oktober 2021 till Borgå Energi från Forum och tog i januari officiellt emot uppgifterna som verkställande direktör. I energibranschen har han redan hunnit jobba i över 20 år, före Fortum bland annat på Vattenfall och Enron.

”Jag var en såtillvida ovanlig finansieringsstuderande att jag stannade för att skapa mig en karriär inom energisektorn i stället för i bank- och finansieringsbranschen. Jag blev intresserad av energibranschen då jag under studietiden sommarjobbade på S-gruppens finansieringsavdelning med ett utredningsprojekt om elbörsen. Jag fascinerades av tanken att göra någonting annat än största delen av de andra studerandena.”

Måns, som precis fattat rodret på Borgå Energi, håller bolaget för ett av de grönaste i sin storleksklass.

”När jag bekantade mig närmare med Borgå Energi kunde jag konstatera att bolaget inte endast är välskött utan också en grön föregångare i sin storleksklass. Det är en stor konkurrenstrumf på dagens marknad.”

Energibranschen genomgår stora omvälvningar. I Europa går man aktivt över till en allt grönare, koldioxidutsläppsfri energiproduktion, bort från fossila bränslen. Förändringarna kommer att beröra alla samhällssektorer.

”Vi är en del av en pågående megatrend. Även vi, ett litet lokalt energibolag har en egen och mycket viktig roll i den här förändringsprocessen som tillhandahållare av ansvarsfulla och miljövänliga energitjänster.”

På verkställande direktörens vägkarta är omvälvningarna i energibranschen bara en av många saker, vilka har stor inverkan på det som ska göras.

Vem?

Måns Holmberg

Född: 1972 i Helsingfors
Tillbringat barn- och ungdomen: vuxit upp i Helsingfors, tillbringat somrarna i Kalkstrand i Sibbo, bott som sexåring ett år i Texas. Varit på studentutbyte i Troya i New York.
Utbildning: ekonomiemagister från Hanken, huvudämne finansiering
Familj: hustru Tanja, fullvuxna tvillingarna Erik och Daniela, sköldpaddan Elmeri
Hobbyn: bordtennis nästan hela livet, spelar fortfarande i division II. Också terrängskidning, slalom och jogging står hans hjärta nära.
Det bästa i livet: tid tillbringad med familjen, till exempel att resa tillsammans. Njuter också av god mat och av att kocka. Att lyckas, att vinna och att lära sig nytt gör honom som tävlingsinriktad människa lycklig.
Koldioxidavtryck: Kör elbil

”Rysslands angrepp på Ukraina har påverkat oss alla. Upprätthållandet av försörjningssäkerheten har fått en allt större betydelse i energibranschen. Också vi här på Borgå Energi vidtar anpassningsåtgärder i verksamheten för att säkerställa en pålitlig distribution av el och värme till våra kunder också i fortsättningen.”

De anställda på Borgå Energi fick i Måns till sitt team en pålitlig chef intresserad av självutveckling.

”Jag försöker hela tiden vara en bättre, öppen och rättvis chef, som litar på sina underordnade. Jag försöker också själv med mina egna val påverka, och eftersom jag bor i Helsingfors och det därför blir ett rätt stort antal kilometrar i bil under ett år bytte jag i höstas min hybrid till en helelektrisk bil. På det sättet minskar mitt koldioxidavtryck av bilkörningen.”

Text: Nita Torni
Bild: Ella Kaasinen
Artikeln i original publicerades i Borgå Energis kundtidning 1/2022.