Skippa till innehållet

Evolution, inte revolution

Måns Holmberg blev verkställande direktör för Borgå Energi den 1.1.2022, men trädde i bolagets tjänst redan den 1.10.2021. Det första han gjorde var att starta en uppdatering av bolagets strategi i samarbete med ledningsgruppen, bolagets styrelse och hela personalen.

“Uppdateringen är en evolution, ingen revolution, och en naturlig fortsättning på de gröna värden, som bolaget redan länge hållit fast vid. Vår vision är alltjämt att vara ett naturligt val för våra kunder, Borgåborna, personalen och miljön”, säger han.

För Borgåborna är Borgå Energi deras eget ansvarsfulla energibolag.

Holmberg lyfter fram i synnerhet personalens roll i uppdateringsprocessen, som enligt honom varit synnerligen produktiv. I själva visionen och strategin är personalen ett av de fyra tyngdpunktsområdena.

“Vi vill vara en arbetsplats med ett öppet och kommunicerande ledarskap. En arbetsplats, där personalen trivs och där samhörigheten är god, där man bryr sig om varandra och där det är bra drive. Vi vill också att våra anställda skall kunna vara stolta över sin arbetsplats, vilket ingalunda är någon självklarhet i energibranschen.”

Det är enligt Holmberg vanligt att bli kritiserad i den branschen.

“Alla har en åsikt om energin. I synnerhet elektriciteten upplevs ofta som en självklarhet och man förstår inte nödvändigtvis vad ett energibolag gör och hur marknadsprisfluktuationerna påverkar det pris, som kunden betalar. Därför är det inte alls självklart att våra arbetstagare stolt kan berätta för sina vänner och bekanta att de jobbar för Borgå Energi. Det här måste vi fästa uppmärksamhet vid, visa upp allt det goda vi gör lokalt, och göra rätta saker så att våra anställda kan känna sig stolta över det och sin arbetsplats.”

“I kundbetjäningen betonar vi särskilt att Borgå Energi är ett lokalt, tvåspråkigt, miljömedvetet och ansvarsfullt bolag, som är lättillgängligt och progressivt samt den populäraste elleverantören på sitt verksamhetsområde.”

“För Borgåborna är Borgå Energi deras eget ansvarsfulla energibolag, som främjar den lokala livskraften och stärker stadens miljöprofil. Samtidigt vill vi ge tillbaka någonting gott åt vår ägare genom att skapa ett mervärde åt Borgå stad och därigenom åt Borgåborna.”

Visionen förverkligas enligt strategin till dessa delar genom att hålla kunden i fokus, genom att se till att produkterna är konkurrenskraftiga och marknadsmässiga samt att tjänsterna är smidiga och svarar mot kundernas behov nu och i framtiden.

Miljön är ett självklart tyngdpunktsområde för Borgå Energi i visionen och den strategi som utarbetats för genomförandet av visionen. Bolaget har ju redan länge varit det grönaste energibolaget i sin storleksklass i Finland. Avsikten är att också fortsätta som föregångare genom att påskynda den gröna omställningen bland kunderna, genom att möjliggöra elektrifiering och energisparande samt genom att ta kolneutraliteten i beaktande i alla investeringar.

Sist men inte minst nämner verkställande direktör Måns Holmberg den förstärkning av lönsamheten, som skrivits in i strategin.

“För att vi skall kunna börja sträva i den riktning vi definierat i visionen bör bolagets lönsamhet vara i skick. Det betyder omsorgsfullt valda investeringar och ett optimerat förverkligande. Som ett medelstort bolag kan vi inte springa efter alla nya idéer, utan tar till oss nya teknologier efter noggrant övervägande.”

“Vi vill göra Borgå Energi till ett ännu bättre bolag, som är framgångsrikt också i framtiden och svarar mot våra kunders behov i en föränderlig värld, där kampen mot miljöförändringarna spelar en allt viktigare roll. Vi är övertygade om att vår uppdaterade strategi skall hjälpa oss att nå de mål vi satt, så att vi lever upp till våra kunders förväntningar och också i fortsättningen är ett naturligt val för dem.”

Läste du redan artikeln där vi presenterar Måns närmare?

En verkställande direktör som litar på sina underordnade

 

Text: Rolf Gabrielsson
Artikeln i original publicerades i Borgå Energis kundtidning 1/2022.