Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Från Borgå Vatten till Borgå Energi

Vi på Borgå Energi –
Vi presenterar under innevarande år våra anställda på vår webbplats och i sociala medier. Arbetsförhållandena har varit långvariga och man trivs på jobbet. Enligt arbetstagarna betraktas Borgå Energi som en trevlig arbetsplats och det upplevs som ett privilegium att få jobba i sin egen hemstad.

Borgå Energis värme- och produktionschef, VVS-ingenjör Ari Raunio kom till bolaget från Borgå Vatten år 2006.

-Borgå Energi sökte en kundbetjäningschef till fjärrvärmesidan. Jag hade uppfattningen att bolaget är en bra arbetsplats och beslöt därför att ansöka om platsen.

Ari fick jobbet och sedermera breddades hans ansvarsområde till att med titeln fjärrvärmechef omfatta både kunder och fjärrvärmenät. Numera ansvarar han för såväl produktion som värme i Borgå Energis fjärrvärmenät i Borgå och i Askola.

-Vi har två värmekraftverk i Tolkis och ett i Harabacka samt dessutom tre värmecentraler i Borgå och en i Askola, plus ett litet vattenkraftverk i Strömsberg.

-Antalet fjärrvärmekunder i Borgå är omkring 30 000–35 000. Fjärrvärmenätet täcker stadskärnan och de tätare bebyggda områdena.

Enligt Ari har fjärrvärmen haft en stabil tillväxt.

-Den har bibehållit sin popularitet i byggverksamheten särskilt i innerstaden. Som regel väljs fjärrvärme i dag till alla större fastigheter.

-Fjärrvärmen är prismässigt konkurrenskraftig och en fördel är att vi producerar den med biobränsle, det vill säga med träflis. Det är miljövänligare än en produktion med fossila bränslen.

Ari oroar sig inte för att skogarna i Finland inte skulle räcka till också för energiproduktion.

-Nog räcker de till, men visst finns det orter, där man får lov att hämta flis till energiproduktionsanläggningar litet längre bort.

-En välskött skog ger bättre avkastning och ju mera av den som används för vidareförädling, desto mera hyggesavfall uppstår, som kan användas som bränsle.

 

Borgå Energi har varit ett utomordentligt bra bolag för Ari att vara anställd i.

-Det bästa med mitt jobb är att det är mångsidigt och omväxlande, arbetsfältet är brett.

Ari med hustru bor i Borgå. De tre redan vuxna barnen är utflugna och bor på annat håll. Ari trivs hemma, gillar att laga mat och att frisksporta. Familjen säger han vara det bästa i hans liv.

-Vi rör oss i naturen och tycker också om att resa. Våra favoritresmål är Phuket i Thailand och Kreta i Grekland. Bland stadsresmålen har Riga i Lettland varit vår favorit och vi hoppas snart igen kunna resa dit.

Aris motto: lev inte i går och i morgon, utan här och nu.

Ari Raunio oroar sig inte för att skogarna i Finland inte skulle räcka till också för energiproduktion.

 

Text: Maarit Gabrielsson
Bild: Niko Laurila Photography