Skippa till innehållet

Porvoo Borgå Jukola
17-18.6.2023

Porvoo Borgå Jukola löps i Ebboskogarna

Jukolakavlen är både Finlands största årliga idrottsevenemang och världens största orienteringsstafett. Evenemanget ordnas varje år någonstans i Finland och samlar cirka 20 000 tävlande från hela världen. Också Borga Energi är aktivt med i årets stafettevenemang.

Den första Jukolakavlen löptes 1949. Porvoo Borgå Jukola, som ordnas i mitten av juni, blir den 74:e i ordningen. Förra gången Jukola ordnades i Östra Nyland var för över 25 år sedan. Evenemangets tävlingscentrum byggs upp i byn Ebbo i Borgå och orienteringen sker i skogarna söder om Ebbo. Stafetten arrangeras av Kaukametsäläiset rf, och Orienteringsklubben Trian r.f. är i år lokal arrangör. För OK Trian är evenemanget en stor satsning: planeringen av samarbetet inleddes redan år 2014, och tillsammans med heltidsanställd personal produceras evenemanget av cirka 1 700 frivilliga.

Nästan 1 700 lag har anmält sig till Jukolakavlen, som löps nattetid. Stafettlagen har sju medlemmar och längden på stafettsträckorna varierar mellan 7 och15 kilometer. Nuförtiden kan både män och kvinnor delta i Jukola.

Ideologier och värderingar en viktig del av traditionen

Kaukametsäläiset r.f.:s viktigaste uppgift är att se till att Jukolakavlen ordnas, att den ordnas högklassigt och att arrangemangen upprätthåller andan i Aleksis Kivis Sju bröder. Traditionsenligt förmedlar stafetten ett budskap, i vilket Kaukametsäläiset hedrar en aktuell gemenskap eller grupp, eller uppmärksammar något, som de anser vara viktigt. Budskapet läses av det vinnande lagets ankare efter målgången. År 2022 riktades budskapet till den 100-åriga bobollen och 2021 till det unika i den arktiska naturen.

I Jukolakavlen får man välmående genom att röra sig i naturen. Respekt för naturen är således en naturlig del av Jukolas utvecklande verksamhet. Projektet Kolsmart Jukola, som kommer att spela en stor roll i årets evenemang, syftar till att minska koldioxidavtrycket från massevenemang. För första gången kommer Jukolas koldioxidavtryck att räknas ut, och en modell för att lätta det, lämplig för massevenemang, att skapas.

Med i ett unikt evenemang

Borgå Energi har långa traditioner när det gäller att stöda lokal idrott och kultur. Utifrån bolagets värderingar har tre fokusområden definierats för stödverksamheten. För ett grönt energibolag är miljö och verksamhetsansvarsfullhet viktiga kriterier. Barn och unga representerar framtiden, följaktligen riktas en stor del av stödet till ungdomsverksamhet. Genom att fokusera på lokala projekt är Borgå Energi starkt engagerat i att bygga, utveckla och upprätthålla livskraften i sin hemstad. Mot denna bakgrund är det ett naturligt val för Borgå Energi att stöda Jukolakavlen.

“Miljövärden och ansvarsfullhet har alltid varit viktiga för oss, och därför stöder vi gärna Jukola, som har likadana värderingar. Att röra sig i naturen passar brain i vårt tänkande”, säger Borgå Energis verkställande direktör Måns Holmberg.

Stark synergi

Som en av evenemangets huvudsamarbetspartners får Borgå Energi stor synlighet bland annat på tävlingsdräkter, evenemangskanaler och -området. Bland annat kommer Borgå Energi att vara värd för en stafettsträcka och tillsammans med sin partner IOTOI bygga en lounge på evenemangsområdet, där gästerna kan diskutera med representanter för bolaget.

“När vi väljer samarbetspartner lyfter vi fram viktiga lokala aktörer, som delar våra värderingar. Med Borgå Energi delar vi bland annat värderingarna ansvarsfullhet och gemenskaplighet, och vårt tema i år, kolsmarthet, ökade ytterligare Borgå Energis betydelse som partner. Borgå Energi har gett oss både kunnande och kunskap, och vårt samarbete är mycket mångdimensionellt, berättar Jari Johansson, som ansvarar för Porvoo Borgå Jukolas partner- och marknadsföringsfrågor samt för projektet Kolsmart Jukola, och som redan länge varit aktiv i OK Trian.

“Projektet Kolsmart Jukola har också fått vår egen organisation att agera på nya sätt. Borgå Energi har gett oss utmärkt sparring och nya kontakter, med vars hjälp vi gör den här idrottsgrenen ännu miljövänligare.”

Kolsmart Jukola

Huvudmålet med projektet Kolsmart Jukola är att i anslutning till Porvoo Borgå Jukola utveckla och testa en inlärnings- och verksamhetsmodell för massevenemang, som lämnar minsta möjliga koldioxidavtryck. Projektet genomförs tillsammans med företag och samarbetspartners involverade i evenemangsproduktion. Posintra, OK Trian och Aalto-universitetet är projektansvariga. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Den allra första skogs­arenan

Jukolahelgen inleds fredagen den 16.6.2023 med historiens första skogsarenaevenemang (Metsäareena-tapahtuma). Jukolakavlen ordnar arenan i samarbete med Finlands Orienteringsförbund, och evenemanget fokuserar på ansvarsfullhet och kolsmarthet via teman som cirkulär ekonomi, hållbar företagsverksamhet och socialt ansvar. Ämnena presenteras av Timo Ritakallio, välkänd orienterare och verkställande direktör för OP Gruppen, Tuuli Kaskinen, verkställande direktör för Climate Leadership Coalition och Mika Anttonen, Porvoo Borgå Jukolas beskyddare, företagare inom energibranschen och företagsdirektör. Efter presentationerna deltar Borgå Energi och IOTOI i en paneldiskussion med temat ”Energibolag och företag i samhällets energiomställning”. Evenemanget riktas till Jukolakavlens partnerföretags intressentgrupper.

Ebbo Venlat deltar i den 45:e Venlakavlen

I samband med Jukolakavlen löps även Venlakavlen, som är enbart avsedd för damer. Till stafetten, som löps på dagtid på lördagen, har över 1500 lag anmält sig. I Venlakavlen har laget fyra medlemmar, och längden på sträckorna är 5–8 kilometer. Ebbos eget lag, Ebbo Venlat, deltar i stafetten för första gången. Laget består av Marianne Nordström, Miranda Hanska, Petra Bärlund-Hämäläinen och Johanna Koskivaara. Borgå Energi gjorde det möjligt för laget att träna under vintersäsongen: läs artiklarna om teamet här!

_ _ _

Text: Nita Torni
Bilder: Jukolan viesti / OK Trian
Artikeln i original publicerades i Borgå Energis kundtidning 1/2023.