Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Lucia med tärnor i repris

I år får vi inte den 13 december uppleva den populära traditionella Luciakröningen på Rådhustorget i Borgå.

Luciakommitténs ordförande Ullrike Hjelt-Hansson berättar att man i kommittén redan på hösten förutsåg att det inte kommer att vara förnuftigt att ordna ett Luciaval år 2020.

-Vi hade inte vetat om den valda Lucian kunnat uppträda överhuvudtaget.

-Ett alternativ var att Luciatrion skulle uppträda utomhus, men inte heller det går ju nu när det rekommenderas att tillställningar med över tio personer inte ordnas.

Luciakommittén stannade för att fråga fjolårets Lucia, Lisa Rönnberg från Sibbo och Borgåtärnorna Elvira Illman och Matilda Klemets om de kunde tänka sig att uppträda i en strömmad sändning från domkyrkan i Borgå.

När de svarade jakande inleddes sångövningarna omedelbart.

Ullrike Hjelt-Hansson poängterar att man ville bringa människorna Luciabudskapet coronan till trots, och det här är enligt arrangörernas mening det rätta sättet att göra det på i rådande förhållanden.

Lisa Rönnberg berättar att hon blev glad när hon tillfrågades.

-Fjolårets erfarenheter var verkligt fina och givande. Det känns trevligt att igen få sjunga tillsammans med Elvira och Matilda.

Lisa tillägger att alla som vill kan uppleva Luciastämningen med videons hjälp trots att hon och tärnorna på grund av coronaläget tyvärr inte kan uppträda någon annanstans.

-Det är synd att traditionen inte kan förverkligas på traditionsenligt sätt, men förhoppningsvis skall vi ändå kunna sprida glädje och värme, som vi alla nu i synnerhet behöver.

På Luciadagen den 13 december klockan 10.00 kan alla, som vill, titta och lyssna på Luciatrions uppträdande i domkyrkan på Yle Östnylands webbplats: svenska.yle.fi/ostnyland och tidningen Östnylands webbplats: www.ostnyland.fi

 

Luciakommittén

-ordförande Ullrike Helt-Hansson, Aktia-stiftelsen (som är den största bidragsgivaren via ett årligt bidrag)

-Mikael Crawford, Yle Östnylands regionchef

-Helen Kurri, chefredaktör, tidningen Östnyland

-Kent Lang, verksamhetsledare, Borgåbygdens Ungdomsförbund, BUF

-Anders Rosengren, ordförande, BUF

-Åsa Liitiäinen, BUF

Text: Maarit Gabrielsson
Bild: Oscar Lindell (12/2019)