Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Merja Wilkman har sett bolaget utvecklas enormt

Vi på Borgå Energi –
Vi presenterar under innevarande år våra anställda på vår webbplats och i sociala medier. Arbetsförhållandena har varit långvariga och man trivs på jobbet. Enligt arbetstagarna betraktas Borgå Energi som en trevlig arbetsplats och det upplevs som ett privilegium att få jobba i sin egen hemstad.

Ekonomiemagister Merja Wilkman är Borgå Energis ekonomidirektör. Till hennes ansvarsområde hör förutom ekonomin också bolagets administration. Hon anställdes som ekonomichef på Borgå Energiverk, föregångaren till Borgå Energi, år 1985 då Roy Granroth var verkställande direktör.

-Under de här nästan 35 åren har utvecklingen varit enorm, konstaterar Wilkman.

Hon nämner personalstyrkan som exempel.

-Då jag började var vi 48 och 23 av dem jobbade på min avdelning. För närvarande är antalet anställda 70, varav 12 på min avdelning. Som störst under min tid här var personalstyrkan uppe i 118.

Den största orsaken till att personalmängden minskat är bolagets fokusering på sin kärnverksamhet, vilket till exempel ledde till att nätbyggnadsverksamheten för två år sedan utkontrakterades till entreprenörsbolaget Nylands Nätbyggnad Ab, som Borgå Energi och Kervo Energi tillsammans hade grundat.

-Då montörerna överfördes till den nya arbetsgivaren minskade personalmängden kännbart. Också den tekniska utvecklingen med digitalisering och allt vad därtill hör har förstås också haft en personalminskande effekt, tillägger Wilkman.

Den här utvecklingsaspekten beskriver hon med att berätta att då hon började på Borgå Energiverk hade man inte ännu någon egen dator. Det fanns bara två ADB-terminaler anslutna till stadens datamaskin.

-Min första arbetsuppgift blev de facto att skaffa en egen datamaskin åt verket.

En sådan fick man år 1986 och enligt Wilkman inkluderade anskaffningen också en uppdatering av elfaktureringssystemet till ett kundregistersystem. Också fjärrvärmefaktureringen fördes snabbt in i dataåldern.

-Mina första anställningsår förlöpte starkt i den automatiska databehandlingens tecken och efter det följde bolagiseringsprocessen. Då jag anställdes var nuvarande Borgå Energi ännu ett kommunalt affärsverk.

 

Stadsfullmäktige godkände bolagiseringen sommaren 1991 och det nya bolaget Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab inledde sin verksamhet från följande års början.

-Därefter började det verkligen hända saker. Bolaget skaffade ägoandelar i Pohjolan Voimas elproduktionsanläggningar, bland annat i kärnkraftverksenheterna i Olkiluoto samt köpte elnät, vattenkraftverk, Tolkis ångkraftverk och fjärrvärmenätverksamheten i Borgå landskommun av Sydfinska Kraft Ab, SFK.

-Det innebar intressanta arbetsuppgifter, överväganden om det lönar sig att köpa och hur mycket, utredning av finansieringslösningar och så vidare.

Också bolagets egna anläggningsbyggen såsom naturgaskraftverket i Harabacka, biokraftverket i Tolkis och nu senast biovärmeverket i Lovisa har sysselsatt Wilkman.

-Finansieringsarrangemangen var intressanta på många sätt. Bland annat fick jag uppleva hur räntan på det valutalån, som togs för anläggningsprojektet i Harabacka år 1991, steg över en natt.

Merja förliknar sig med Borgå Energis historik över de senaste 35 åren.

-Bytet på verkställande direktörens post hör till de många intressanta händelserna under den här tidsperioden, Roy Granroth efterträddes av Patrick Wackström, två intelligenta och på ett spännande sätt olika personer.

 

Merja Wilkman bor med sin make i Borgå. Paret har två vuxna barn, en flicka och en pojke.

Hon är sansad och tålmodig. Familjen och arbetet, i den ordningen, är enligt henne det bästa i livet. Aerobics, skidåkning och simning hör till hennes hobbyn.

-Jag simmade i Borgå Simmares led från 9-åring till 14-åring och var också med redan då simhallen i Borgå byggdes. Också barnen blev medlemmar i simföreningen och ofta, då de hade träningar, tog jag själv en simtur.

Merjas motto: ”För att citera Pippi Långstrump, det här har jag aldrig provat förut, så det klarar jag helt säkert!”

 

Merja Wilkman förliknar sig med Borgå Energis historik över de senaste 35 åren.

 

Text: Maarit Gabrielsson
Bild: Niko Laurila Photography