Skippa till innehållet

Ebbo Venlat

Miranda Hanska: Det svåraste är att uppskatta avstånd

Till Miranda Hanskas (40) hobbyn har hört joggning, cykelåkning, coachad träning och olika andra slags allmänna rörelseformer.

“I skogen har jag rört mig också tidigare, men inte med karta och kompass. Bara ägnat mig åt friluftsliv, och då letat efter ett vindskydd eller en grillplats, eller plockat svamp. Karta har jag läst, men inte i den här omfattningen så att jag till exempel skulle ha vetat att en myrstack är utmärkt med ett visst tecken och så vidare. Vi har till exempel tränat hur man med kartans hjälp kan göra olika ruttval i orienteringen.”

Miranda berättar att de senaste sommar hade orienteringsträningar varierande 1-2 gånger i veckan. Nu har det varit ett vinteruppehåll och träningarna börjar igen på våren.

“Jag har en gång ‘ensam’ tillsammans med vår coach Terese Hagman deltagit i en konditionsorientering. Annars har vi alltid tränat tillsammans. När vi som grupp deltog i konditionsorienteringstävlingen Kadaver i Sibbo hade vi alla var sin Emit (elektronisk bockstämpel) och fick individuella tävlingstider.”

Liksom de andra i laget tycker också Miranda att det svåraste i orienteringen är avståndsbedömningen.

“Tron på sig själv, att är jag nu på rätt ställe och kunde jag tolka kartan rätt, det var svårt i början. Men ju mer man tränar, desto säkrare blir man och småningom har jag börjat klara mig bättre och bättre.”

Miranda lovordar hur sporrande och hjälpsamma andra orienterare varit gentemot Ebbo Venlorna.

“I skogen hjälps man alltid åt och får hjälp av andra orienterare.”

“Jag har inte alls hunnit tänka på den kommande tävlingen. Den kommer när den kommer och före det måste man koncentrera sig på att träna. Tävlingen hinner man tänka på sedan på sommaren.”

Också Mirandas familj har stött henne i allt under träningstiden inför tävlingen.

I vår Ebbo Venlat-serie publicerar vi inledande artiklar om alla teammedlemmar. När du följer våra kanaler får du läsa artiklarna så fort de publiceras! Andra publicerade artiklar:

Modiga damer på kartan

Marianne Nordström: Träning har alltid varit en del av mitt liv

Petra Bärlund-Hämäläinen: Något att minnas i gungstolen

Johanna Koskivaara: Fått börja lära mig kartläsning från noll

 

Text och bilder: Maarit Gabrielsson

Borgå Energi är med och stödjer Ebbo Venlat-laget

Borgå Energi är en del av lokalsamfundet och Borgåbornas eget ansvarsfulla bolag, som vill vara med och utveckla och stödja lokal välfärd och traktens livskraft.

Bolaget riktar stödet i synnerhet till lagidrott för barn och unga och till kultur i Borgåtrakten, men stödjer också evenemang och kampanjer samt klubbar, föreningar och andra allmännyttiga aktörer.

Borgå Energi är med och möjliggör Ebbo Venlat-lagets vinterträning.

Sponsorering