Skippa till innehållet

Ebbo Venlat

Petra Bärlund-Hämäläinen: Något att minnas i gungstolen

Petra Bärlund-Hämäläinen (45) berättar att när det gäller träning har allt i många år skett på barnens och deras hobbyns villkor.

“Jag njuter av friluftsliv och omväxlande landskap. Hundarna har också hållit mig i rörelse de senaste decennierna och agility har jag länge aktivt sysslat med. Nu är det paus i agilityn på grund av hundarnas höga ålder. Ridning har jag igen börjat med för några år sedan efter en lång paus.”

Orientering har varit främmande för Petra och hon konstaterar att man inte tidigare till något pris skulle ha fått henne in i någon djup skog.

“Sjökort är bekant för mig sedan tidigare och med det har jag klarat mig riktigt bra. Orienteringskartan är sedan en helt annan historia. Det har gällt att lära sig tecknen på kartan och sedan att i kombination med dem använda kompassen rätt.”

Till Venla-fyrväpplingens träningsprogram under den gångna säsongen har bland annat hört Medborgarinstitutets jympatimme i Ebbo skola.

“På sommaren var det mycket cykelåkning tillsammans och ensam. Så länge det var barmark deltog vi nästan varje vecka i någon konditionsorientering. Hela laget orienterade också på Jukolas träningskontroller i närområdena. Senaste höst deltog vi i Kadaver-loppet i Sibbo.”

Petra konstaterade att de rört sig kors och tvärs i Borgå och att mången ståtlig skog blivit bekant.

“Ibland har orienteringen lyckats bättre, ibland sämre. Alltid har vi inte heller fått något resultat.”

Hon berömmer andra orienterare, som sporrat och hjälpt dem när de gått vilse.

“Utan det här gemensamma projektet hade allt det här blivit oupplevt. Jag skulle kanske inte heller ha skaffat ny cykel om jag inte behövt höja konditionen.”

När det gäller att röra sig i skog och mark säger hon sig ha utvecklats mycket.

“Längre behöver man inte bara följa kända stigar och jag upplever att min balans blivit bättre.”

Det svåraste i orienteringen är enligt henne utöver kartläsningen att bedöma avstånden rätt.

“Jag borde kunna läsa kartan i mera stora drag, men jag fastnar på detaljer som stenar, och alla stenar är inte ens märkta på kartan. Många berg spelar mig också spratt och jag läser dem fel.”

Petra säger sig beundra erfarna orienterare, som likt gaseller hoppar över tuvor och stenar och avancerar från kontroll till kontroll, snabbt och med kloka ruttval.

Nu under vintern och den snöiga tiden har hon haft paus i cyklandet. Däremot har hon och de övriga i laget börjat spela racketsporten Padel.

“Inte kan man egentligen ännu tala om spel för vår del. Det har varit trevligt och svettigt.”

Petra väntar på den kommande tävlingen med ibland skräckblandade känslor kryddade med humor och ett mått galenskaplig uppmuntran.

“Jag vet att det är jag som ger mig först ut på banan och trycket att lyckas växer.”

Petra poängterar att det här är en sådan erfarenhet, som man säkert ännu någon gång i gungstolen går tillbaka till och berättar om.

“Ett galet infall, från vilket allt fick sin början. Det var fint att OK Trian uppmuntrade oss att bli deras fadderlag.”

Hon förväntar sig också att det skall bli liv och rörelse, mycket folk och god stämning i hembyn.

“Det är många som sporrat oss och berättat om egna orienteringsupplevelser. En del har sagt att vi är modiga tjejer, att de inte själva skulle ha vågat. Uppmuntrande har det också varit på hemmafronten. Ibland dock enligt tonåringen smått pinsamt att mamma på det här sättet kastat sig in i det okända.”

I vår Ebbo Venlat-serie publicerar vi inledande artiklar om alla teammedlemmar. När du följer våra kanaler får du läsa artiklarna så fort de publiceras! Andra publicerade artiklar:

Modiga damer på kartan

Marianne Nordström: Träning har alltid varit en del av mitt liv

Miranda Hanska: Det svåraste är att uppskatta avstånd

Johanna Koskivaara: Fått börja lära mig kartläsning från noll

Text och bilder: Maarit Gabrielsson

Borgå Energi är med och stödjer Ebbo Venlat-laget

Borgå Energi är en del av lokalsamfundet och Borgåbornas eget ansvarsfulla bolag, som vill vara med och utveckla och stödja lokal välfärd och traktens livskraft.

Bolaget riktar stödet i synnerhet till lagidrott för barn och unga och till kultur i Borgåtrakten, men stödjer också evenemang och kampanjer samt klubbar, föreningar och andra allmännyttiga aktörer.

Borgå Energi är med och möjliggör Ebbo Venlat-lagets vinterträning.

Sponsorering