Skippa till innehållet

Högsäsong på sommarstugan

Så här får du stugan i sommarskick!

Vintern har gått och vårsolen värmer redan skönt. När snön och isen har smultit inleds vårsäsongen på sommarstugorna. Kolla här vad som är viktigast att komma ihåg, så får du snabbt stugan i sommarskick och kan börja njuta av stugsäsongen fortare än du anar!

Årets första resa till stugan är alltid något speciellt. Precis som stugan läggs i viloläge före vintern, kommer den också att återupplivas med våren. Om du gjorde vinterförberedelserna på stugan noggrant finns det mindre arbete nu när våren har kommit. Med vår checklista kan du hantera dina viktigaste uppgifter effektivt.

Innan du åker till stugan

Gjorde du upp en lista i slutet av föregående säsong över sådant, som borde fixas eller kompletteras på stugan i sommar? Nu är det dags att ta fram listan! Köp till exempel den torrskaffning som saknas, fyll på stugans medicinskåp och gör en noggrannare reparationsplan för saker, som du tänkt att behöver repareras.

Höj temperaturen i stugan i god tid innan du åker dit om stugan har ett fjärrstyrt uppvärmningssystem. Stugan värms energieffektivt upp om den värms upp med mindre el under en längre tid.

När du kommer till stugan

Anslut el och vatten, kontrollera uppvärmningen

Om du har en fjärravläsbar elmätare och elen varit avstängd under vintersäsongen kan du från mätaren koppla på elen igen. Justera sedan temperaturen så att den passar regelbunden vistelse i stugan.

Sätt på kylskåpet genast då du kommer till stugan så att du kan fylla det så fort som möjligt. Håll mat, som behöver förvaras kallt, i en sluten kylväska tills kylskåpet har nått rätt temperatur.

Kontrollera att vattnet rinner normalt och att rören är i skick om du har rinnande vatten på stugan. Om du har sommarvatten med pump, se då till att både pumpen och slangen är i skick och fungerar som de skall. Kontrollera brunnens skick och dricksvattnets kvalitet. Det är bra att kolla vattenkvaliteten med några års mellanrum och speciellt om du märker förändringar i vattnets smak, lukt eller färg.

Vädring och uppvärmning

Vädra stugan väl. Kontrollera eldstädernas, brandmurarnas och skorstenarnas skick och börja försiktigt värma upp stugan med eldstäderna. Fukten försvinner snabbare om du vädrar under uppvärmningens gång. Kom ihåg att kontrollera att brandlarmet fungerar och se till att det finns reservbatterier, brandfilt och brandsläckare i stugan.

Vårstädning av stugan

Damma mattor utomhus, borsta bort löst skräp, torka av ytor med en fuktig trasa och vädra sängkläderna. Dammsugning rekommenderas inte eftersom damm från dammsugaren kan sprida för människorna farlig sorkfeber. Använd gummihandskar och desinfektionsmedel då du rengör ytor. Inspektera och rengör bastuvattenkärlen och tvätta bastulavarna.

Kom ihåg sotningen: om eldstäderna används fortlöpande, lönar det sig att låta sota dem till och med en gång i året!

Inspektera och testa elektrisk utrustning

Om det används mer elektrisk utrustning i stugan än tidigare kan elnätet överbelastas, vilket till exempel visar sig i form av att säkringar går. Kalla i så fall en elektriker till platsen för att få stugans nätkapacitet uppgraderad så att du kan använda både smarta mobila enheter och hushållsmaskiner utan bekymmer.

Gårdsskötsel

Gå runt stugan och gården och kontrollera att det inte uppstått skador på till exempel tak eller andra yttre konstruktioner under vintern. Snö eller vind kan ha fällt träd eller gjort att de inte längre står ordentligt rotade. Kalla på en skogshuggare om det finns fallna eller lutande träd, speciellt om de fallit eller lutar mot byggnader eller över elledningar. Kontrollera också att bryggan och andra fasta gårdskonstruktioner är i skick.

Rengör stugans stuprännor från löv som samlats i dem under vintern. Ta bort fallna grenar och kratta bort resten av löven från gården. Kalka eventuell gräsmatta och sprid rätt gödsel i trädgården om du har en sådan på stugan. Rengör och olja sommarmöblerna, sjösätt båten och njut: sommaren får komma!