Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Fjärrvärme- och elavbrott på Mannerheimgatan

Situationen 5.3.2024 på morgonen cirka kl. 5.00

Fjärrvärmenätets rörläckage är reparerat och distributionen fungerar normalt igen för alla.

Vi beklagar de olägenheter som avbrotten orsakat våra kunder.

 

Situationen 5.3.2024 cirka kl. 18.00

Elavbrott: Felet är nu reparerat och elen år påkoplad till alla hushåll.

Fjärrvärmeavbrott: Området Krämaretorget och en del av Gamla stan är utan varmt vatten, tills reparationsarbetena är färdiga.

Beräknad reparationstid: 4-14 h.

 

Situationen 5.3.2024 cirka kl. 14.00

Fjärrvärme- och elavbrott i dag, tisdagen den 5.3.2024 cirka kl. 14.00.

Området: Mannerheimgatan, från centrum till Näse (Magnus Erikssonsgata).

Vi beklagar de olägenheter det här förorsakar våra kunder.

Elnätets feltjänster: www.pbe.fi/elnätetsfeltjänster
Fjärrvärmenätets feltjänster: www.pbe.fi/fjärrvärmesfeltjänster