Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

A-bolagen producerar grön el för eget och för Borgå Energis bruk 

A-bolagen har börjat producera solenergi i sju av sina hyresfastigheter. Den energi som samlas in av våra egna solpaneler används främst i husens egen elförbrukning.

Cirka 1 000 solceller har installerats på A-bolagens sju fastigheter. Baserat på några månaders användning har de producerat tre procent av A-bolagens totala elförbrukning. Själva produktionen av förnybar energi har hittills motsvarat plantering av 1 200 träd som kompensation för koldioxidavtrycket.

Produktionen av solenergi startades i A-bolagen för att främja egna och Borgå stadskoncerns miljömål. A-bolagen strävar efter att fram till år 2024 själv producera fem procent av all den el som hela fastighetsbeståndet förbrukar. I de sju fastigheter där solkraftverken redan tagits i bruk, har de producerat 25% av den energi som dessa fastigheter förbrukar.

”Vi är mycket nöjda med samarbetet med Borgå Energi och det avtal som uppnåtts. Redan dessa försök med solkraftverken visar att vi förmodligen kan nå vårt mål. Vi arbetar fortfarande med att flerdubbla antalet kraftverk i A-bolagen”, säger Teppo Riski, fastighetschef för A-bolagen.

Borgå Energi stöder lokal produktion av förnybar energi. “Med detta pilotprojekt får vi erfarenhet för framtida energisamhällen”, säger Jukka Rouhiainen, Borgå Energis miljö- och utvecklingschef.

Mera information:
A-bolagen, fastighetsdirektör Teppo Riski
Borgå Energi, miljö- och utvecklingschef Jukka Rouhiainen

A-bolagen erbjuder pålitliga och kompetenta hyresbostadstjänster i Borgå. A-bolagen bygger, hyr ut, förvaltar och underhåller de fastigheter som de äger och erbjuder ett hem för 3 500 invånare i Borgå. A-bolagen ingår i Borgå stads koncern och bidrar till koncernens ekonomiska, bostads- och miljömål. A-bolagen utvecklas i takt med stadens tillväxt och förändring samt beaktar social ändamålsenlighet och aravabegränsningar i sina tjänster. 

Borgå Energi Ab är en föregångare gällande miljövänlig energi och vi vill producera sådana energilösningar åt borgåbor och övriga finländare som möjliggör en minskning av utsläppen. För att vi skall vara ett naturligt val är all den el vi säljer koldioxidneutral och utsläppsfri och all den fjärrvärme vi producerar är nästan 100% förnybar. Vi producerar och säljer EKOenergi som är certifierad av Finlands Naturskyddsförbund. EKOenergin uppfyller även de strängaste internationella hållbarhetskraven för energiproduktion. Vi har redan nu uppfyllt villkoren för de krav som Eu ställer på energiproduktion för år 2050.