Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Antti Vilkuna ny verkställande direktör för Finska Kraft

Styrelsen för Finska Kraft Ab har utnämnt DI Antti Vilkuna till bolagets nya verkställande direktör från och med den första augusti 2017.

– Rekryteringsprocessen var grundlig. Bolaget är ännu i en utvecklingsfas, och Vilkuna hämtar med sig starkt ledarskap och enastående branschkännedom. Vi är väldigt nöjda, säger Patrick Wackström, som är styrelsens ordförande.

Antti Vilkuna, född 1963, har över 25 års erfarenhet av energiindustrin. Vilkuna övergår till Finska Kraft från Katternö Group, där han har ansvarat för bolagsgruppens strategiska utveckling. Han har också fungerat som verkställande direktör för Kanteleen Voima och vindkraftsbolaget Puhuri. Han kommer att sitta kvar på dessa poster också i fortsättningen.

– Finska Krafts uppgift är att skaffa förnybar energi med låg emission åt sina sexton ägarbolag. Det är ett intressant uppdrag i dagens starkt föränderliga energimarknad. Finska Kraft har dock en bra grund att stå på, det är lätt att ta tag i utvecklingsjobbet, säger Vilkuna.

Finska Krafts huvudkontor finns i Borgå. Bolaget öppnar ett kontor i Vasa i och med Vilkunas utnämning.