Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Borgå Elnät Ab börjar använda nettning av mikroproduktion från och med den 15.6.2022

Vi förnyar behandlingen av mikroproducenternas mätdata och börjar använda nettning av mikroproduktion från och med den 15.6.2022 i faktureringen av de kunder som både producerar elenergi för eget bruk och säljer ut den överskottsenergi de producerar. Övergången till nettning gäller producenter av såväl sol- som vindel med en produktionseffekt på högst 100 kVA.

Reformen grundar sig på en förordning utfärdad av statsrådet, och alla mikroproducenter i Finland kommer att omfattas av nettningsförfarandet senast den 1.1.2023. Syftet med den nya förordningen är, att öka den nytta mikroproducenterna har av den energi de själva producerar, genom att använda en större andel av den egna produktionen än tidigare i den egna fastigheten, varvid den från elnätet köpta mängden el minskar. Energiproduktion för egen användning är i genomsnitt fördelaktigare än försäljning av produktion som överskottsenergi.

I fortsättningen kan det på en timme förekomma bara köp eller försäljning av el

I nettningen av mikroproduktion är balansavräkningsperioden en timme. Med timvis nettning förstår man, att det görs en nettoberäkning av den el som under en timmes tid producerats och använts, vilket betyder att det under en timme kan ske bara antingen köp eller försäljning av el.

Borgå Energi har för närvarande ca 730 mikroproduktionskunder, och antalet ökar hela tiden med fart.

Nu i maj-juni har vi fått ca 10-15 nya anmälningar om mikroproduktionsutrustning i veckan”, uppger Borgå Elnäts kundrelationschef Tomas Nordström.

De första mikroproduktionsutrustningarna anslöts till Borgå Elnäts eldistributionsnät år 2013.

 

Tillläggsuppgifter:
Tomas Nordström, kundrelationschef, Borgå Elnät Ab

www.pbe.fi/nettning/