Skippa till innehållet

Visa alla Felmeddelanden Meddelanden Artiklar

Arkiv

Borgå Elnät Ab förnyar de fjärravläsbara elmätarna i samarbete med Aidon Ab

Borgå Elnät Ab har ingått ett samarbetsavtal med Aidon Ab om anskaffning av en ny generation fjärravläsbara elmätare. Avtalet inkluderar utöver leverans av mätarna också fjärravläsningstjänster. Projektet startar under år 2024 och massinstallationerna av mätarna förläggs till åren 2025-2027.

Det med Aidon Ab i december 2023 undertecknade avtalet trädde i kraft den 1.1.2024. ”Projektet påbörjas genast med test av de nya mätarna, byggande av systemarkitektur samt planering av installationerna”, berättar Borgå Elnät Ab:s kundrelationschef Tomas Nordström. ”Det är fråga om andra generationens mätutrustning, som förser elnätsbolagen med noggrannare data om nätet, vilket i sin tur hjälper oss att vidareutveckla våra kundtjänster samt att också bättre svara mot de krav som myndigheterna ställer på energibolagen.”

”Anskaffningen görs tillsammans med energibolaget Keravan Energia. AFRY har varit planerings- och konsultsakkunnig i anskaffningsprocessen”, tillägger Borgå Elnät Ab:s verkställande direktör Magnus Nylander och fortsätter: ”Installationsarbetet konkurrensutsätt under det här året och massinstallationerna av mätarna inleder vi år 2025”.

Förnyandet av mätarna gäller omkring 40 000 mätare på Borgå Elnäts verksamhetsområde. ”Våra kunder kommer att få mera information i god tid samt även meddelande om den exakta tidpunkten för mätarbytet”, säger Tomas Nordström. De nuvarande fjärravläsbara mätarna installerades år 2013.

 

För mer information:
Tomas Nordström, kundrelationschef, Borgå Elnät Ab

 

På bilden från undertecknandet av avtalet den 20.12.2024 i Tolkis (från vänster)
Måns Holmberg, Tommi Blomberg, Magnus Nylander, Petteri Heinänen och Tomas Nordström.