Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Borgå Elnät Ab moderniserar elstationen i Vårberga

Planeringen av moderniseringen, i vilken elstationens teknologi uppdateras, inleds hösten 2023. Moderniseringsprojektet genomförs under år 2024 och förväntas vara slutfört i januari 2025. Totalkostnaden för projektet är ca 3 miljoner euro.

Efter färdigställandet stärker elstationen i Vårberga för sin del eldistributionen och leveranssäkerheten i centrala Borgå samt i de närliggande områdena. Med sin uppdaterade teknologi svarar elstationen också mot de behov som den växande elektrifieringen av trafiken medför i stadsområdet i Borgå. Den moderniserade elstationen stöder dessutom behov relaterade till driften av en elpannanläggning om Borgå Energi eventuellt i framtiden bygger en sådan i Vårberga.

Moderniseringen av elstationen i Vårberga är en fortsättning på det arbete vi hela tiden gör för att förbättra eldistributionen och leveranssäkerheten”, konstaterar Borgå Elnät Ab:s verkställande direktör Magnus Nylander. Också bolagets driftchef Mikael Hämäläinen anser att moderniseringen är viktig och nödvändig. ”Uppdateringen av elstationens åldrande utrustning med nyaste tillgängliga teknik är på många sätt en positiv sak med tanke på upprätthållandet av ett fungerande elnät.

Förplaneringen av elstationen har gjorts i samarbete med Rejlers Finland Ab, som fungerar som byggkonsult. EleGrid Ab svarar för byggandet och saneringen.

Det är fint att kunna fortsätta det goda byggkonsulteringssamarbetet med Borgå Elnät Ab”, konstaterar Rejlers Finland Ab:s projektchef Timo Rantala.

Moderniseringen av elstationen i Vårberga är ett betydande projekt för EleGrid Ab. Det är fint att få bygga en modern elstation åt Borgåborna och att samtidigt få skapa ett nytt kundförhållande och ett samarbete med Borgå Elnät Ab. Vi har byggt mycket i Nyland, men det här är vårt första projekt i Borgå”, berättar EleGrid Ab:s verkställande direktör Vili Vihavainen, som också är ansvarig projektchef för moderniseringen av elstationen i Vårberga.

 

Tilläggsuppgifter:
Mikael Hämäläinen, driftchef, Borgå Elnät Ab

 

Borgå Energi
Vår målsättning är att vara en innovativ föregångare och ett på riktigt ansvarsfullt energibolag genom att producera sådana energilösningar, som gör det möjligt att minska utsläppen. I akt och mening att vara ett naturligt val är all den el vi saluför kolneutral samt utsläppsfri och all fjärrvärme, som vi producerar, nästan hundraprocentigt förnybar. Vi producerar och säljer EKOenergi, som är certifierad av Finlands Naturskyddsförbund och som uppfyller de allra strängaste internationella hållbarhetskraven. Ca 37 000 elkunder är kopplade till bolagets ca 3 700 kilometer långa elnät. Borgå Energi har dessutom ca 35 000 fjärrvärmekunder via ca 2050 anslutningar. www.pbe.fi

Rejlers är ett år 1942 grundat börsbolag, som erbjuder ingenjörstjänster och sysselsätter över 2 800 anställda på över 80 kontor i Finland, Sverige, Norge och Förenade Arabemiraten. Rejlers erbjuder sina kunder digitala tjänste- och projektlösningar samt konsulttjänster inom områdena industri, energi, byggande och infrastruktur. År 2022 var omsättningen i Rejlers-koncernens finländska bolag ca 112 miljoner euro. I Finland har Rejlers över 1 000 anställda på 21 orter. www.rejlers.fi

EleGrid är ett år 2018 grundat företag, som specialiserat sig på elstationer och automatisering av eldistribution. EleGrid erbjuder sina kunder tjänster omfattande byggande och sanering av elstationer enligt principen nyckelfärdigt samt service- och expertistjänster relaterade till underhåll. EleGrid producerar tjänster huvudsakligen i Finland och de övriga nordiska länderna. Företaget sysselsätter i genomsnitt ca 30 personer i sina projekt och dess omsättning år 2022 var ca 10 miljoner euro. www.elegrid.fi