Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Borgå Elnät Ab sänker överföringspriserna med cirka 10 %

Borgå Elnät Ab sänker överföringspriserna från och med den 1.7.2022 med i medeltal 10 % beroende på elförbrukning och typanvändare.

Den nuvarande elmarknadslagens, som reglerar prissättningen och syftar till att förbättra leveranssäkerheten, trädde i kraft år 2013. Lagen övervakas av Energimyndigheten, som nu har ändrat tillsynsmodellen vilket därmed sänker överföringsbolagens tillåtna avkastning. Samtidigt har tilläggstid för uppfyllande av leveranssäkerhetskraven getts, vilket för sin del minskar det årliga investeringsbehovet i till exempel jordkabelnerläggning.

Borgå Elnät har för överföringsavgifternas del ett ackumulerat avkastningsunderskott från såväl den förra som den nuvarande tillsynsperioden. ”Det betyder att Borgå Elnät redan i många år har debiterat sina kunder mindre än vad den nu debatterade tillsynsmodellen skulle ha möjliggjort. Vi sänker överföringspriserna för våra kunder från och med den 1.7.2022 för att den ackumulerade avkastningen inte heller i fortsättningen skall överskrida den tillåtna gränsen”, säger Borgå Elnäts verkställande direktör Magnus Nylander.

Som bolag strävar vi efter att vara stabilt, och i vår prissättning moderat. Våra överföringspriser ligger ungefär i mitten i en rikstäckande jämförelse”, fortsätter Nylander.

Priset på elöverföringen består av en grundavgift, en överföringsavgift samt en eventuell effektavgift. Prissänkningen från början av juli gäller överföringsavgiften samt de eventuella effektavgifterna. Borgå Elnät Ab har senast justerat sina överföringspriser i september 2018, och då höjdes de med ca 5 %.

Effekten av den kommande prissänkningen:

  • i en våningshuslägenhet ca 12 €/år
    (förbrukning ca 2 500 kWh/år)
  • i ett småhus, icke eluppvärmt, ca 30 €/år
    (förbrukning ca 5 000 kWh/år)
  • i ett egnahemshus, eluppvärmt, ca 90 €/år
    (förbrukning ca 18 000 kWh/år)

Borgå Elnät Ab ingår som en del i Borgå Energi -koncernen, som ägs av Borgå stad.

 

Ytterligare information:
Magnus Nylander, verkställande direktör, Borgå Elnät Ab