Skippa till innehållet

Visa alla Meddelanden Felmeddelanden Artiklar

Arkiv

Borgå Elnät förnyar Tjusterby elstation i Lovisa

Borgå Elnät Ab investerar ungefär en miljon euro i förnyandet av Tjusterby elstation i Lovisa. Arbetet påbörjas i juni och det pågår till september. Som huvudentreprenör fungerar Infratek Ab.

Den gamla elstationen rivs och eldistributionen till området ersätts med el från närliggande stationer. Under återkopplingarna kan det förekomma längre strömavbrott än normalt.