Skippa till innehållet

Visa alla Felmeddelanden Meddelanden Artiklar

Arkiv

Borgå Energi breddar sin värmeproduktion

Borgå Energi har beslutat bredda sin värmeproduktion. Som ett första steg byggs en värmepumpanläggning med en eleffekt på 2 MW i Tolkis i anslutning till den nuvarande värmeanläggningen. Dessutom kommer vi att investera i två elpannor på 10 MW var. Samtidigt har Borgå Energi och Neste kommit överens om att utreda möjligheten att som fjärrvärmekälla i Borgå Energis värmeproduktion utnyttja förnybar värme från den anläggning för produktion av grönt väte, som Neste planerar i Sköldvik.

Värmepumpanläggningen, som befinner sig i upphandlingsfasen, kommer att utnyttja i returfjärrvärmevattnet mottagen spillvärme. Med värmepumpar sänks returvattentemperaturen, vilket i sin tur effektiverar värmeåtervinningen ur kraftverkets rökgaser. ”Värmepumpanläggningen ökar möjligheterna att ta emot spillvärme och effektivera vår värmeproduktion. Pumpanläggningen är en del av en helhet, med vilken värmeproduktionen i vårt gamla kraftverk ersätts nu när kraftverket närmar sig slutet på sin livslängd”, förklarar, Borgå Energis chef för värme och produktion, Ari Raunio. Enligt planerna ska värmepumpanläggningen tas i bruk i slutet på år 2024.

Utöver värmepumpanläggningen är Borgå Energi i färd med att skaffa två 10 MW:s elpannor. Med deras hjälp kan man producera fjärrvärme då börspriset på el är lågt, och dessutom förbättrar pannorna fjärrvärmeförsörjningens tillförlitlighet i eventuella felsituationer.

På basen av preliminära diskussioner har Borgå Energi och Neste bestämt sig för att utreda möjligheterna att som en del av Borgå Energis fjärrvärmeproduktion utnyttja förnybar värme från Nestes planerade anläggning för produktion av grönt väte. ”Genom att bredda värmeproduktionen och ersätta produktion baserad på förbränning med andra former för värmeproduktion, minskar vi vårt bränsleberoende och stärker vår förmåga att dra nytt av varierande marknadspriser på energi”, konstaterar Borgå Energis verkställande direktör Måns Holmberg. ”Produktion av förnybart väte med elektrolys ger betydande mängder förnybar värme som sidoprodukt och jag är glad att vi bestämt att i gott samarbete med Neste utreda möjligheten att utnyttja den här förnybara värmen till förmån för våra Borgåkunder”, fortsätter Holmberg.

Vårt projekt, som befinner sig i utredningsfasen, är ett av de största utvecklingsprojekten för produktion av grönt väte i europeiska raffinaderier. Det stöder Nestes målsättning att uppnå kolneutralitet till år 2035 och konvertera Borgåraffinaderiet till det hållbaraste i Europa till år 2030. Vi är glada att tillsammans med Borgå Energi kunna inleda en gemensam förstudie om utnyttjande av förnybar värme”, säger Nestes direktör för oljeprodukter, Markku Korvenranta.

Den preliminära planen går ut på att längs en undervattensrörledning leda råvärme från Sköldvik till kraftverksområdet i Tolkis. Rörledningen är ungefär 4,6 km lång, varav undervattensavsnittet ca 2,5 km, vilket skulle vara den längsta undervattensfjärrvärmerörledningen i Finland. Med värmepumpar skulle den förnybara värmens temperatur höjas till en för fjärrvärmenätet lämplig nivå. Den här förnybara värmelösningen skulle tillföra Borgå Energis fjärrvärmenät ungefär 30 MW värme. Några investeringsbeslut föreligger inte ännu, vare sig för elektrolysörens eller fjärrvärmelösningens del.

 

För ytterligare information:

Ari Raunio, chef, värme och produktion, Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab

Måns Holmberg, verkställande direktör, Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab

Neste: mediatjänst, tfn. 0800 94025 / media@neste.com (vardagar 8.30–16.00)