Skippa till innehållet

Visa alla Felmeddelanden Meddelanden Artiklar

Arkiv

Borgå Energi delar med sig av sitt ovanligt goda resultat

Början av 2023 blev betydligt bättre än befarat för Borgå Energis del. Koncernen gjorde slutligen ett ovanligt gott resultat, trots att våra priser var mycket konkurrenskraftiga genom energikrisen. Resultatet beror främst på väldigt lyckade elinköp. Vi vill nu tacka våra trogna kunder genom att kreditera 35 procent av den elförbrukning och grundavgift vi fakturerade för december till alla nuvarande konsumentkunder.

Vi hade ett väldigt bra år i fjol. Så gott som alla marknadsrisker förverkligades till vår fördel under årets första kvartal och våra elinköp lyckades över alla förväntningar. Det kom heller inga tråkiga överraskningar som påverkar resultatet negativt”, säger verkställande direktör Måns Holmberg.

Borgå Energi gjorde ett ovanligt gott resultat under räkenskapsperioden, 12,8 miljoner euro efter skatt (3,5 miljoner euro 2022). Koncernen ökade sin omsättning till 86,6 miljoner euro 2023 (86,3 miljoner euro 2022). Försäljningsbidraget var 48,5 miljoner euro (35,1) och driftsbidraget 35,3 miljoner euro (22,5). Avkastningen på eget kapital var 18,5 procent (5,6) och soliditeten 39,1 procent (34,7).

År 2023 gjorde koncernen investeringar för 14,8 miljoner euro (14,2 miljoner euro), huvudsakligen lokalt i eldistributions- och fjärrvärmeverksamheterna.

Borgå Energi har många trogna kunder som alltid köper sin el av oss. Tack vare väldigt lyckade elinköp har vi kunnat hålla våra priser på en konkurrenskraftig nivå genom energikrisen. Då vi gjorde ett ovanligt gott resultat 2023 vill vi dela med oss en del av det goda och har därför bestämt att kreditera totalt drygt 1 miljon euro till våra trogna konsumentkunder”, säger Holmberg.

Borgå Energi har också tidigare kommit emot kunderna vad gäller prissättningen. Under 2023 sänkte vi priserna på våra tillsvidareavtal hela tre gånger: från 1.4, från 1.5 och från 1.11. Vi erbjöd dessutom de kunder som hade råkat göra upp ofördelaktiga tidsbundna avtal under energikrisen en möjlighet att jämka priset.

År 2023 beslutade Borgå Energi om nya investeringar för att fortsätta bredda värmeproduktionen och på sikt kunna ersätta det gamla kraftverket i Tolkis. Investeringarna uppgår till tiotals miljoner euro under de närmaste åren. Först bygger vi en ny värmepumpanläggning med en eleffekt på 2 MW i anslutning till kraftverket i Tolkis. De grundläggande byggarbetena börjar när tjälen har gått ur jorden och anläggningen ska tas i användning under första halvan av 2025. Efter det investerar bolaget i två 10 MW elpannor.

Dessutom utreder Borgå Energi och Neste möjligheten att utnyttja den förnybara värme som uppstår vid den nya anläggningen för grön vätgas som Neste planerar bygga i Sköldvik. I november 2023 beviljade Arbets- och näringsministeriet Borgå Energi ett stöd på 5,4 miljoner euro för projektet. Varken Neste eller Borgå Energi har ännu fattat ett investeringsbeslut. I december beviljade ministeriet Borgå Energi ytterligare ett stöd på cirka 2,1 miljoner euro för att förverkliga en innovativ energilösning för Ensto.

Vi fortsätter dessutom stärka elnätet. I slutet av fjolåret gjorde Borgå Elnät upp ett samarbetsavtal med Aidon för att skaffa en ny generation fjärravläsbara elmätare. Projektet kör i gång under 2024 och ungefär 40 000 nya elmätare ska installeras under åren 2025–2027.

Dotterbolaget Borgå Elnäts resultat före inkomstskatter och bokslutsdispositioner sjönk till 2,3 miljoner euro (2,9 miljoner euro 2022). Satsningarna på att förbättra leveranssäkerheten fortsatte under 2023, och Borgå Elnät lade ner omkring 50 kilometer jordkabel. Lite på 50 procent av elnätet är nu jordkabel. Vi är på god väg mot vårt mål på 60 procent fram till 2036.

Även om elförsäljningen gjorde ett gott resultat 2023 är situationen mer utmanande för eldistributions- och fjärrvärmeverksamheten. Både priset på flis och övriga materialkostnader har ökat kraftigt sedan vi senast justerade priserna för cirka två år sedan och därför finns det nu ett tryck på prishöjningar för fjärrvärme- och eldistributionens del.

 

Tilläggsuppgifter:

Måns Holmberg, verkställande direktör, Porvoon Energia Oy – Borgå Energi Ab

 

BILAGOR                                    PBE mediainfo